Logo facebook
23 lipca 2024
Sławy, Sławosza, Żelisławy
18 °C
scroll
Skały Trzy Siostry

Projekt "Nasza okolica. Festiwal filmów im. Roberta Stando"

Logo Unii Europejskiej, EFRR oraz Euroregionu Glacensis

nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003343

Główny cel: Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym
Partnerzy projektu: Powiat Kłodzki i Gymnázium w Broumovie
Termin realizacji: 01.01.2023-31.05.2023
Całkowita wartość projektu: 23 500,50 Euro
Wartość dofinansowania z EFRR: 19 975,42 Euro

Projekt zakłada przedstawienie postaci Roberta Stando, twórcy filmów dokumentalnych, który związany był z ziemią kłodzką. Kilka z jego filmów dotyczy regionu, w tym najbardziej ten pt. „Miasto, które może zginąć", opowiadający o kłodzkiej starówce”. Najważniejsze działania projektu to wystawa prezentująca postać i dorobek twórczy Roberta Stando oraz skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych z powiatu kłodzkiego i Broumova . konkurs krótkich filmów dokumentalno-reportażowych. Tematyka filmów dotyczy miejsc i obiektów na pograniczu polsko-czeskim, które są zagrożone destrukcją i zapomnienie, a powinny być uratowane i zachowane.

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska-Polska 2014-2020za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 03-03-2023 08:35
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 03-03-2023 08:36
scroll

NA SKRÓTY

Prev