Logo facebook
15 czerwca 2024
Jolanty, Lotara, Wita
20 °C
scroll
Widok z Pasterki na Szczeliniec

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku - „OPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY UCZELNI ZE SZKOŁAMI ZAWODOWYMI W BRANŻY SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNEJ DLA ZAWODÓW: MAGAZYNIER-LOGISTYK ORAZ TECHNIK SPEDYTOR”

Projekt pn.: „Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor” ma na celu wypracowanie trwałego i uniwersalnego modelu współpracy pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi kształcącymi w zawodzie technik spedytor i magazynier-logistyk a uczelniami wyższymi i pracodawcami.

 

W projekcie przewidziano:

a) opracowanie przykładowego programu nauczania dla danego zawodu uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,

b) opracowanie przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,

c) propozycję działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,

d) opracowanie przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Wypracowane modele zostaną poddane pilotażom, na podstawie których, po ich ewaluacji, zostaną wprowadzone ewentualne korekty i uzupełnienia. Ostateczne wersje modeli zrecenzują eksperci uczelni, a następnie zostaną upublicznione. Modele zostaną też zaprezentowane podczas seminarium szkołom, aby mogły wprowadzić, w całości lub w części, wypracowane rozwiązania w swoich placówkach. Pozwoli to na trwałą, systemową współpracę szkół zawodowych z wyższymi oraz lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości.

 

 

Partnerzy projektu:

- Polska Unia Transportu

- Starostwo Powiatowe w Oleśnicy jako organ prowadzący dla Zespołu Szkół Zawodowych

   im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy

- Powiat Kłodzki jako organ prowadzący dla Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku

 

Projekt jest realizowany w okresie od: 2020-11-02 do: 2023-05-31

Wartość projektu wynosi 823 334,25 zł a jego dofinansowanie stanowi 100%.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

https://www.mwsl.eu/opracowanie-rozwiazan-w-zakresie-wspolpracy-uczelni-ze-szkolami-zawodowymi-w-branzy-spedycyjno-logistycznej-dla-zawodow-magazynier-logistyk-oraz-technik-spedytor

Opublikował(a): Jowita Goszcz Data publikacji: 06-03-2023 13:52
Modyfikował(a): Joanna Szkutnik Data modyfikacji: 06-03-2023 13:57
scroll

NA SKRÓTY

Prev