Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w branży poligraficznej w dziedzinie reklama w powiecie kłodzkim na terenie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku”

PDFUchwała Nr 38/2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera (867,46KB)
 

Decyzją Zarządu Powiatu Kłodzkiego z 29.03.2023 r. zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy składać do 3.04.2023 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu dokumentu do starostwa).

 

DOCXOgłoszenie o naborze partnera (59,46KB)

DOCXFormularz oferty (51,44KB)

DOCXList intencyjny (50,76KB)