Logo facebook
22 maja 2024
Emila, Neleny, Romy
12 °C
scroll
widok z Narożnika

Otwarcie wieży widokowej na Kłodzkiej Górze

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpeg

Wieża widokowa na Kłodzkiej Górze została oficjalnie otwarta 28 sierpnia 2020 r.

DSC_0033.jpeg

W otwarciu oprócz władz Powiatu Kłodzkiego uczestniczyli  m.in. przedstawiciele lidera projektu, którym jest czeski Euroregionu Glacensis i partnerów projektu „Czesko polski-szlak grzbietowy część wschodnia”,  przedstawiciel Wspólnego sekretariatu technicznego w Ołomuńcu, przedstawiciele lokalnych samorządów, dziennikarze,  oraz osoby, które bezpośrednio przyczyniły się do powstania tej inwestycji: przedstawiciele Lasów Państwowych, projektant, wykonawca oraz pracownicy starostwa powiatowego w Kłodzku. Przybyli także turyści i przedstawicieli PTTK.

DSC_0083.jpeg

Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń podziękował wszystkim osobom, dzięki którym budowa wieży doszła do skutku i została zakończona zgodnie z planem: Antoniemu Bańdurze, Nadleśniczemu Nadleśnictwa  Bardo Śląskie, Romanowi Festerowi, staroście ząbkowickiemu, projektantowi inżynierowi Andrzejowi Kocińskiemu, prezesowi czeskiego Euroregioun Glacensis, Miroslavovi Kocianowi oraz dyrektorowi biura czeskiego EG Jaroslavovi Stefkowi, dyrektorowi  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Arkadiuszowi Wojciechowiczowi oraz wykonawcy firmie Tatry z Myślenic, reprezentowanej Roberta Kubiaka. Podziękowania skierowane były także do pracowników starostwa: Piotrowi Marchewce, członkowi zarządu powiatu odpowiedzialnemu za całość inwestycji, Henryce Szczepanowskiej, skarbnikowi powiatu,  Ładzie Ponikowskiej koordynatorce projektu,  Piotrowi Zilbertowi odpowiedzialnemu za organizację przetargów, Andrzejowi Bełziukowi odpowiedzialnemu za sprawy budowlane i kontakt z wykonawcą oraz Renacie Gajek-Bogusz, dyrektorowi wydziału Rozwoju, Promocji i Kultury za przygotowanie uroczystości.

DSC_0008.jpeg

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:

 1. Patrycja Opalińska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu
 2. Miroslav Kocián, prezes Euroregionu Glacensis po stronie czeskiej
 3. Antoni Bańdura, Nadleśniczy Nadleśnictwa Bardo Śląskie
 4. Czesław Kręcichwost, prezes Euroregionu Glacensis po stronie polskiej
 5. Roman Fester, starosta ząbkowicki
 6. Tomasz Korczak, burmistrz Międzylesia, prezes Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej
 7. Andrzej Kociński, projektant
 8. Robert Kubiak, przedstawiciel wykonawcy Firmy Tatry z Mysłowic
 9. Maciej Awiżeń, starosta kłodzki
 10. Zbigniew Łopusiewicz, przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego
 11. Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, wicestarosta
 12. Piotr Marchewka, etatowy członek Zarządu Powiatu
 13. Małgorzata Kanecka, członek Zarządu Powiatu
 14. Tomasz Korczak, prezes Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej

DSC_0173.jpeg

Na parkingu na Przełęczy Kłodzkiej znajdował się namiot promocyjny Powiatu Kłodzkiego, gdzie goście otrzymywali materiały promocyjne w tym okolicznościowe kominy z wizerunkiem wieży.

P_20200828_102115.jpeg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 12-10-2020 13:33
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 12-10-2020 13:27
scroll

NA SKRÓTY

Prev