Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej w dniu 15 marca 2023 roku

Termin: 15.03.2023, g. 13.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

 1. 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. 2. Ocena działania służb, inspekcji i straży w 2022 roku w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kłodzkim, w tym realizacja powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2022-2025 - zaopiniowanie projektu uchwały.
 3. 3. Bieżące opiniowanie projektów uchwał
 4. 4. Informacja na temat przekazania niektórych dróg powiatowych gminom - wspólne inwestycje na drogach powiatowych.
 5. 5. Sprawy różne:
  1. a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego Infrastruktury Drogowej
  2. b) przyjęcie protokołu nr 2/23 z posiedzenia w dniu 23 stycznia 2023 roku