Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Rozwoju Promocji Turystyki i Ochrony Środowiska w dniu 15 marca 2023 roku

Termin: 15.03.2023, g. 09.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

 1. 1. Ustalenie porządku obrad komisji
 2. 2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:
  1. a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno-powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego.
 3. 3. Wdrożenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
 4. 4. Kalendarz najważniejszych imprez kulturalnych na Ziemi Kłodzkiej
 5. 5. Szlaki turystyczne – brak jednolitych przepisów regulujących kwestie wyznaczania, znakowania, użytkowania i odpowiedzialności za bezpieczeństwo na szlaku.
 6. 6. Sprawy różne:
  1. a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska,
  2. b) przyjęcie protokołu: nr 2/23 z posiedzenia w dniu 23 lutego 2023 roku