Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

kontrole zewnętrzne - 2022 rok

PDF1. Powiatowy Urząd Pracy Prawidłowość wykonywania warunków porozumienia o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac iterwencyjnych.pdf (268,10KB)
PDF2. Państwowa Inspekcja Pracy Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy.pdf (481,71KB)
PDF3. Wojewoda Dolnośląski Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu Państwa przekazanej w ramach projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19.pdf (614,94KB)
PDF4. Kontrola projektu Czesko-polski Szlak Grzbietowy.pdf (177,48KB)
PDF5. Wojewoda Dolnośląski Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanego na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej.pdf (966,24KB)