Logo facebook
30 maja 2024
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
22 °C
scroll
Potok Czerwona Woda

Stanowiska XXVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Aż osiem stanowisk dotyczących różnych sfer życia w kontekście obecnej sytuacji w kraju, przyjęto podczas XXVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 29-30 września br. w Ossie, a w którym to udział brał również Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki.

ZPP-2020.jpeg

Stanowiska wypracowane w trakcie zgromadzenia ogólnego związku, są m.in. sygnałem o poważnych problemach z którymi borykają się aktualnie samorządy lokalne.

Problemy te jednak mogą być rozwiązane na szczeblu rządowym i dlatego w pierwszej kolejności stanowiska te są kierowane do rządzących naszym krajem.

Związek Powiatów Polskich do którego aktualnie należą już 303 samorządy powiatowe (powiaty i miasta na prawach powiatu) jest jednym z największych w naszym kraju.

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskami : https://www.zpp.pl/artykul/1886-stanowiska-xxvi-zgromadzenia-ogolnego-zpp

ZPP jest silną i powszechną organizacją, która dzięki swej powszechności posiada odpowiednio mocny mandat do odważnego reprezentowania środowiska powiatowego zarówno na szczeblu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.

ZPP ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obronę wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach prowadzenie oraz wspieranie prowadzonej przez swych członków działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, a także wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 12-10-2020 14:15
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 12-10-2020 14:22
scroll

NA SKRÓTY

Prev