Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 20 marca 2023 roku

Termin: 20.03.2023, g. 10:00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

 1. 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. 2. Kontrola realizacji uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr VI/43/2022 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kłodzkiego, w tym kontrola realizacji przewozów dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) za rok 2022.
 3. 3. Przyjęcie protokołu oraz sprawozdania pokontrolnego z kontroli realizacji uchwały nr III/26/2022 w zakresie §2- realizacji planu kontroli w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki pod kątem przydziału godzin ponadwymiarowych i doraźnych wraz z zapoznaniem się z wynikami tych kontroli.
 4. 4. Sprawy różne
  1. a. ustalenie daty i terminu kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej
  2. b. przyjęcie protokołu nr 1/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 stycznia 2023 roku.