Logo facebook
23 lipca 2024
Sławy, Sławosza, Żelisławy
18 °C
scroll
Szczeliniec
  • »
  • »

Budynek starostwa powiatowego w Kłodzku

Budynek starostwa powiatowego w Kłodzku

powstał w 1878 roku wg projektu Zeiningera. Został przebudowany w 1925 rok wg projektu Ernsta Ziesela (1880-1946) z Berlina. Zmiany dotyczyły elewacji i parteru budynku.
Aula na pierwszym piętrze ma następujące wymiary: długość (wschód-zachód) – 12,95 m, szerokości (północ-południe) – 7,98 m; wysokość – 5,94 m. Posiada najbogatszy w budynku pierwotny (z 1925 roku) neoklasycystyczny wystrój architektoniczny, sztukatorski, malarski, drewnianą stolarkę boazeryjną oraz drzwiową z metalowymi zawiasami, szyldem i klamką oraz dębowy parkiet. W zdobieniu ścian i sufitu powtarza się ornament wolich oczu. W kwaterach półkolistych zamknięć okien znajdują się witraże.
Część płycinowa ścian z pilastrami podzielona jest gzymsikiem pomiędzy pilastrami na dolne, duże płyciny w formie stojących prostokątów i górne mniejsze w formie leżących prostokątów, które na ścianach wschodniej, zachodniej i południowej wypełnione są malowidłami temperowymi na tynku, przedstawiającymi pejzaże z motywami architektonicznymi z ziemi kłodzkiej. Przedstawiają one: Pałac Żelazno, Pałac Szalejów Górny, Kłodzko – widok na most św. Jana i kościół franciszkanów, Kudowę-Zdrój – Sanatoria Zameczek i Polonia, Kłodzko – widok na miasto i twierdzę od północy, Polanicę-Zdrój - Sanatorium Wielka Pieniawa, Duszniki-Zdrój – widok na Zdrój, Szczytną - widok na miasto i zamek Leśna na Szczytniku, Lewin Kłodzki – widok na wiadukt i miasto od strony Kudowy. Wymiary malowideł na ścianach wschodniej i zachodniej – wysokość ok. 76 cm., szerokość ok. 136 cm, malowideł na ścianie południowej – wysokość ok. 76 cm., szerokość ok. 236 cm.
Większość malowideł wykonana temperą na murze datowana jest na rok 1914 i sygnowana przez autora: F. Elsel. Jedno z oryginalnych malowideł zostało zastąpione w latach międzywojennych XX w. malowidłem na kartonie sygnowanym przez Emila Frohnerta z Wrocławia. Przedstawia ono Duszniki-Zdrój.
W 2009 roku studenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Katedry Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych, z Pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Guzika wykonali prace badawcze i konserwatorskie auli.

 

Feodor Hermann Elsel

(ur. w 1880 r. w Kłodzku, zm. w 1950 r. w Quernheim w Wstfalii)
Mistrz malarski z Kłodzka, syn malarza, kształcił się pod kierunkiem ojca. Przez jeden semestr uczył się w Miejskiej Szkole Rękodzieła i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu. Należał do kłodzkiego towarzystwa historycznego - Der Verein für Glatzer Heimatkunde, w latach 1923-1933 był starszym cechu malarzy. Wystawa jego projektów była prezentowana w Kłodzku w 1922 r. Malarz Feodor Elsel w księdze adresowej Kłodzka z 1937 r. figuruje przy ul. Hindelburgstrasse 7a (dzisiaj Wolności). Po II wojnie światowej w 1947 r. Elsel dotarł do Berlina, a stamtąd przez zieloną granicę do zachodnich Niemiec.

Emil Frohnert

(ur. w 1884 r. w Berliie - zm. po lutym 1959 r.). Studiował w Kunstakademie w Berlinie u Friedricha Kallmorgena, Paula Meyerheima i Carla Kapsteina. Działał na Dolnym na Śląsku we Wrocławiu i okolicach, Kotlinie Jeleniogórskiej i Kotlinie Kłodzkiej. W 1944 r. przeniósł się do Lipska, gdzie mieszkał do ok. 1955 r., następnie zamieszkał w Annaburgu. Do 1944 r. malował motywy z Dolnego Śląska i Karkonoszy częściowo w postimpresjonistycznej manierze. Tworzył obrazy olejne, często na sklejce.

Ernst Ziesel

(ur. w 1880 r. w Wessel w Północnej Nadrenii-Westfalii zm. w 1946 r. w Berlinie) Architekt niemiecki, który w latach dwudziestych XX w. zaprojektował liczne budowle industrialne. Większość projektów hal produkcyjnych, które powstawały we współpracy z inżynierem Gerhardem Menschem to doskonałe przykłady nowego nurtu architektonicznego – konstruktywizmu. Budowle, które zachowały się do dziś, są objęte ochroną zabytków. Ernst Ziesel obok Petera Behrensa, Paula Troppa, Gottfrieda Klemma
i Paula Sellmanna należał do czołowych architektów firmy AEG. Pierwszym
dziełem Ziesela był ukończony w 1913 kompleks budynków mieszkalno-usługowych w Spandau. Ziesel zaprojektował min. ogromny kompleks Elektro-Apparate-Werke Berlin Treptau, gdzie firma AEG produkowała urządzenia elektryczne. Ziesel oprócz przebudowy budynku starostwa w Kłodzku, przeprowadził także w 1930 roku modernizacją obiektów uzdrowiskowych w Polanicy-Zdroju.

 

 

 

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 14-10-2020 12:16
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 14-10-2020 14:17
scroll

NA SKRÓTY

Prev