Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 14 marca 2023 roku

PDFUchwała Nr 39.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 14 marca 2023 roku ws. wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących na stanie Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie.pdf (429,61KB)
PDFUchwała Nr 40.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 14 marca 2023 roku ws. wyrażenia zgody na przyjęcie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej darowizny pieniężnej.pdf (289,13KB)
PDFUchwała Nr 41.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 14 marca 2023 roku ws. informacji o stanie mienia Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok.pdf (2,07MB)
PDFUchwała Nr 42.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 14 marca 2023 roku ws. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego podmiotu leczniczego Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku za rok 2022.pdf (335,68KB)
PDFUchwała Nr 43.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 14 marca 2023 roku ws. wyrażenia zgody „Zespołowi Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku na najem oraz przyjęcie darowizny i dotacji.pdf (302,20KB)
PDFUchwała Nr 44.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 14 marca 2023 roku ws. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w 2023 r.pdf (300,87KB)
PDFUchwała Nr 45.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 14 marca 2023 roku ws. zbiorczej informacji z dokonanych umorzeń odroczeń terminu zapłaty oraz rozłożonych na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w 2022 r.pdf (601,84KB)
PDFUchwała Nr 46.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 14 marca 2023 roku ws. zmiany Uchwały nr 1622022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania Wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania..pdf (1,21MB)
PDFUchwała Nr 47.2023 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 14 marca 2023 roku ws. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 r.pdf (18,92MB)