Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 29 marca 2023 roku

Termin: 29.03.2023, g. 08:15

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

Porządek obrad:

 1. 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. 2. Informacja Dyrektora „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku na temat sposobu i wysokości finansowania świadczeń zdrowotnych w „Zespole Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku w 2023 roku oraz podsumowanie finansowania w 2022 roku.
 3. 3. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 2021 – 2022 rok (aktualizacje opłat, dochody z przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności).
 4. 4. Informacja na temat sytuacji finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.
 5. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie:
  1. a. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok
  2. b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego
  3. c. określenia zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku
 6. 6. Sprawy różne
  1. a. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
  2. b. przyjęcie protokołu nr 2/23 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 27 lutego 2023 roku.