Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 27 marca 2023 roku

Termin: 27.03.2023, godz. 10.00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, sala obrad Rady Powiatu nr 109

 1. 1. Ustalenie porządku obrad komisji
 2. 2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:
  1. a) w sprawie określenia zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023r.
  2. b) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/89/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2023
 3. 3. Informacja Dyrektora „Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na temat sposobu i wysokości finansowania świadczeń zdrowotnych w ,,Zespole Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku w 2023 roku oraz podsumowanie finansowania za 2022 rok.
 4. 4. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego w powiecie kłodzkim (w tym stan sanitarny basenów i akwenów używanych w celach rekreacyjnych na terenie powiatu kłodzkiego).
 5. 5. Sprawy różne:
  1. a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
  2. b) przyjęcie protokołu 2/23 z posiedzenia w dniu 27 lutego 2023 roku