Logo facebook
02 czerwca 2023
Erazma, Marianny, Marzeny
13 °C
scroll
06_Wambierzyce

Nowa Ruda

Zagrożenie Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Data wystąpienia 21.04.2023 r.
Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach: Nowa Ruda Jeziorna 148 μg/m3 (36 max stężeń 24 dobowych pyłu zawieszonego)
Obszar przekroczenia: miasto Nowa Ruda
Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10: 21,3 tys.
Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym

Opublikował(a): Adam Pawlus Data publikacji: 24-04-2023 12:36
Modyfikował(a): Adam Pawlus Data modyfikacji: 24-04-2023 12:37
scroll

NA SKRÓTY

Prev