Logo facebook
14 czerwca 2024
Bazylego, Elizy, Justyny
11 °C
scroll
widok z Narożnika

„Robert Stando. Kadry z życia”

W środę 26 kwietnia br. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Kłodzku otwarto wystawę poświęconą życiu i twórczości związanego z ziemią kłodzką scenarzysty i reżysera filmów dokumentalnych Roberta Stando. Jest on autorem kilkudziesięciu dokumentów, z których kilka dotyczy powiatu kłodzkiego, w tym najbardziej ten opowiadający o kłodzkiej starówce pt. „Miasto, które może zginąć.     

 

Wśród zaproszonych gości byli  m.in. samorządowcy, przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych, artyści, wychowawcy i uczniowie z kłodzkich szkół oraz partnerskiego Gimnazjum w Broumovie, jak również bliscy i przyjaciele Roberta Stando.

 

Wernisaż zorganizowany został przez Powiat Kłodzki oraz I Liceum Ogólnokształcące im. B.  Chrobrego w Kłodzku w ramach mikroprojektu „Nasza okolica. Festiwal filmów im. Roberta Stando”  jest współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis,

 

Wystawie towarzyszył bardzo ciekawy wykład na temat sztuki filmowej wygłoszony przez Piotra Bartosa, wrocławskiego reżysera, operatora, grafika i artysty eksperymentującego z ruchomym obrazem.

 

W ramach projektu ogłoszony został konkurs, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych po stronie polskiej i czeskiej, na inspirowany twórczością Roberta Stando film dokumentalno-reportażowy dotyczący miejsca, które należy uratować, ocalić, zachować dla kolejnych pokoleń. Rozstrzygniecie nastąpi w trakcie planowanego 19 maja br. Przeglądu filmów im. Roberta Stando, w trakcie którego obok dokumentu „Miasto, które może zginąć” zaprezentowane zostaną wyróżnione w konkursie filmy. Już dzisiaj zapraszamy na to wydarzenie wszystkich zainteresowanych.

 

Wystawę można oglądać w dniach: 27, 28 kwietnia oraz 8, 9, 15, 16 maja od godziny 16.00 do 18.00 (wstęp wolny).

W wystawie uczestniczyli  m.in. samorządowcy: Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki, Zbigniew Łopusiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego , Michał Piszko Burmistrz Miasta Kłodzka, Robert Duma - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Michał Cisakowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Adam Łącki , Waldemar Bicz - Radni Powiatu Kłodzkiego oraz pracownicy naszego starostwa.

Logo Unii Europejskiej, EFRR oraz Euroregionu Glacensis

m_DSC_0333.jpeg

m_DSC_0355.jpeg

m_DSC_0356.jpeg

m_DSC_0361.jpeg

m_DSC_0374.jpeg

m_DSC_0378.jpeg

m_DSC_0418.jpeg

m_DSC_0429.jpeg

m_DSC_0439.jpeg

m_DSC_0443.jpeg

m_DSC_0448.jpeg

m_DSC_0453.jpeg

m_DSC_0304.jpeg

m_DSC_0305.jpeg

m_DSC_0321.jpeg

m_DSC_0323.jpeg

m_DSC_0328.jpeg

m_DSC_0330.jpeg

m_DSC_0346.jpeg

m_DSC_0347.jpeg

m_DSC_0435.jpeg

m_DSC_0319.jpeg

m_DSC_0468.jpeg

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 27-04-2023 11:28
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 05-06-2023 10:11
scroll

NA SKRÓTY

Prev