Logo facebook
16 kwietnia 2024
Bernarda, Biruty, Erwina
7 °C
scroll
Snieżyca wiosenna

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez: Fundację Pałac Gorzanów

Ogłoszenie  o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez: Fundację Pałac Gorzanów.

Fundacja Pałac Gorzanów złożyła w dniu 20.10.2020 r. ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wystawa w Sali Antenatów”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej  www.powiat.klodzko.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019.688 ze zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Biurze Obsługi Klienta lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy m.bernadowska@powiat.klodzko.pl do dnia 3.11.2020 r.

PDFOferta_Gorzanów-2020.PDF (339,24KB)

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 27-10-2020 10:59
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 27-10-2020 10:58
scroll

NA SKRÓTY

Prev