Logo facebook
23 lipca 2024
Sławy, Sławosza, Żelisławy
16 °C
scroll
Twierdza_Klodzko

Konkurs "Święto Województwa Dolnośląskiego 2023" - dotacje dla NGO na projekty turystyczne

Do konkursu można zgłaszać oferty na zadania z zakresu turystyki przygotowane specjalnie z okazji Święta Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku. Konkurs ma na celu wzbogacenie oferty turystycznej w związku z obchodami Święta Województwa Dolnośląskiego w październiku 2023 r. W związku z tym wydarzenia zaplanowane w ramach zadania muszą odbywać się w październiku 2023 r.  Zadania wybrane do sfinansowania lub dofinansowania będą integralną częścią obchodów Święta Województwa Dolnośląskiego.

Forma zadań: imprezy turystyczne, wycieczki, spacery tematyczne, rajdy, spływy, gry terenowe i inne wydarzenia o charakterze turystycznym przeznaczone zwłaszcza dla: dzieci, młodzieży, rodzin, a także osób starszych, które odbędą się w październiku 2023 r. i będą organizowane specjalnie z okazji Święta Województwa Dolnośląskiego, których głównym celem będzie odkrywanie i poznanie przez Dolnoślązaków walorów turystycznych województwa poprzez aktywne uprawianie turystyki na terenie Dolnego Śląska.

Do konkursu można zgłaszać jedynie wydarzenia organizowane niezarobkowo, z okazji Święta Województwa Dolnośląskiego w 2023 roku i przeznaczone tylko dla ograniczonej liczby odbiorców z województwa dolnośląskiego (czyli które posiadają listę uczestników i które nie będą stanowiły stałej oferty organizacji). Nie dopuszcza się możliwości pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, wyceny wkładu osobowego i rzeczowego. Na konkurs przeznaczono 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wkład własny nie jest wymagany, nie ma również limitu wartości zadania.

Szczegółowe zasady składania ofert oraz realizacji zadań określa ogłoszenie o konkursie.

Termin składania ofert: 10-31 maja 2023 r.

Sposób składania ofert: Generator eNGO i ePUAP

OFERTĘ ZŁOŻONĄ W GENERATORZE eNGO NALEŻY:
1. ZAPISAĆ NA DYSKU.
2. PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE.
3. PRZESŁAĆ WRAZ Z PODPISANYMI ZAŁĄCZNIKAMI (KAŻDY ZAŁĄCZNIK Z OSOBNA) DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO ZA POMOCĄ SKRZYNKI PODAWCZEJ EPUAP.

Link do Generatora eNGO: https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace
Link do strony, na której można podpisać dokumenty: https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER.
Link do skrzynki podawczej UMWD: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe.

W razie potrzeby, Wydział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego odpowie na wszelkie pytania: Natalia Mutor, natalia.mutor@dolnyslask.pl, 693 315 444.

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 12-05-2023 14:33
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 12-05-2023 14:21
scroll

NA SKRÓTY

Prev