Logo facebook
21 maja 2024
Jana, Moniki, Wiktora
12 °C
scroll
Potok Czerwona Woda

Działania Zarządu zgodne z prawem - potwierdza Prokuratura Okręgowa w Opolu

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Kłodzkiego,

Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje, że delegowany Prokurator Rejonowy w Opolu  dnia 6 października 2020 r. wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie domniemanego przekroczenia uprawnień i działanie na szkodę dla interesu publicznego i prywatnego przez członków Zarządu Powiatu Kłodzkiego i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku oraz w sprawie wyrządzenia przez członków zarządu zarządzanemu powiatowi szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.

Ocenie prokuratora w szczególności podlegały pod względem zgodności z prawem działania prawne i faktyczne Starosty Kłodzkiego i Wicestarosty, jakie podjęli w związku ze skutecznie przeprowadzoną w dniu 9. stycznia 2020 r. ewakuacją wszystkich mieszkańców z budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej w likwidacji przy ul. Zamkowej nr 8, a także przesłanki, jakimi kierował się zarząd powiatu przy zawarciu umowy poddzierżawy tej nieruchomości, następnie rozwiązanej bez wypowiedzenia w marcu 2020 r.

Postępowanie prokuratorskie wszczęto z urzędu w wyniku złożenia zawiadomienia przez radną Powiatu Kłodzkiego  wywodzącą się z opozycyjnego Klubu PiS – Panią Krystynę Śliwińską.

Radna w swoim zawiadomieniu zarzuciła Staroście Kłodzkiemu i Wicestaroście przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, w wyniku czego miała zostać wyrządzona szkoda majątkowa Powiatowi Kłodzkiemu, oraz zarzuciła Komendantowi PSP w Kłodzku zawinione uchybienia w zakresie procedowania nad decyzją zakazującą wykorzystywanie budynku DPS w Szczytnej w likwidacji na prowadzenie tej placówki. 

Zważywszy na złożony i skomplikowany charakter sprawy likwidacji DPS-u w Szczytnej i następnie ewakuacji jego mieszkańców, Zarząd Powiatu Kłodzkiego nie szczędził wysiłku i dołożył maksymalnej staranności, by podjęte decyzje, choć nie łatwe i wrażliwe społecznie, były racjonalne i zgodne z obowiązującym prawem.

Umorzenie śledztwa, utwierdza nas w przekonaniu, że Zarząd Powiatu dobrze wykonał swoje obowiązki, zaś uporczywe oskarżanie go o szkodliwe działanie w tej sprawie okazało się bezpodstawne, co znalazło wyraz w treści obszernego 25-stronicowego uzasadnienia postanowienia o umorzeniu śledztwa.

Jako Zarząd, na przyszłość prosimy o większe zaufanie do jakości naszej pracy. Zawsze jesteśmy gotowi na krytykę, choć wolimy, aby była ona konstruktywna poparta konkretnymi argumentami, choćby z dziedziny obowiązującego prawa, nie zaś krytyka zbudowana wyłącznie na luźnej, całkowicie swobodnej i często błędnej ocenie danej problematyki.    

Opublikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data publikacji: 30-10-2020 12:36
Modyfikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data modyfikacji: 30-10-2020 12:37
scroll

NA SKRÓTY

Prev