Logo facebook
22 maja 2024
Emila, Neleny, Romy
11 °C
scroll
Skalne Grzyby

Wpomnienie o wieloletnim prezesie Koła Związku Sybiraków w Kłodzku

17 października br. odszedł od nas Zygmunt Sapieha, wieloletni prezes Koła Związku Sybiraków w Kłodzku.

Niezwykle ważna i zasłużona postać dla miasta Kłodzka.

W latach 1972–1973 pełnił funkcję przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Kłodzka a następnie od 1973 do 1975 roku, jako pierwszy w historii pełnił funkcje Naczelnika Miasta Kłodzka.

Zygmunt Sapieha w tamtych latach przyczynił się też do największej w powojennej historii rozbudowy miasta Kłodzka. Za jego kadencji powstały m.in. osiedla im. św. Wojciecha, osiedle bloków mieszkalnych przy

ul. Krasińskiego oraz osiedle XXX-lecia PRL. W 1975 zaczęto również budowę tzw. falowca przy ul. Rodzinnej, który dał początek największemu w mieście - osiedlu Kruczkowskiego, przewidzianego na 10 tyś. mieszkańców.

Zygmunt Sapieha był wielokrotnie odznaczany.

W 2016 roku został również uhonorowany przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego odznaką honorową „Zasłużony dla Powiatu Kłodzkiego”, przyznawaną za szczególne zasługi dla powiatu, w tym za znaczący wkład w jego rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny oraz za istotny udział w promocji powiatu w kraju i za granicą.  

Całe swoje życie, jako osoba, która również osobiście przeżyła piekło deportacji, poświęcił pielęgnacji pamięci o Polakach przymusowo przesiedlonych na Sybir przez Armie Radziecką. Jak podkreślał w niejednym swoim przemówieniu: „ 17 września 1939 roku - to od tego bowiem czasu rozpoczęła się historia martyrologii Polaków na Wschodzie. Sybiracy spotykają się zawsze w dniu 17 września i będą się spotykać póki im jeszcze starczy sił i będzie pozwalało zdrowie, aby wspominać i dawać świadectwo prawdzie historycznej oraz przekazywać ją następnym pokoleniom, szczególnie młodym Polakom – mówił prezes Sapieha. ‘’

Ostatnie pożegnanie Zygmunta Sapiehy odbyło się 23 października 2020 roku, gdzie spoczął na cmentarzu Wrocław-Sępolno.

Starosta Kłodzki - Maciej Awiżeń oraz Zarząd Powiatu Kłodzkiego, pragną przekazać wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom.

sapiecha-1.jpeg

Od lewej: Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - Wicestarosta Kłodzki, Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki, Zygmunt Sapieha -  Prezes Koła Związku Sybiraków w Kłodzku - uhonorowany w 2016 roku przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego, odznaką honorową „Zasłużony dla Powiatu Kłodzkiego”, przyznawaną za szczególne zasługi dla powiatu, w tym za znaczący wkład w jego rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny oraz za istotny udział w promocji powiatu w kraju i za granicą.  Zdjęcie dzięki uprzejmości portalu informacyjnego DOBA.PL

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 02-11-2020 10:56
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 02-11-2020 12:03
scroll

NA SKRÓTY

Prev