Logo facebook
01 października 2023
Heloizy, Igora, Remigiusza
18 °C
scroll
Zamek Sarny

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Kłodzkiego

30 maja odbyła się V sesja Rady Powiatu Kłodzkiego, podczas której radni głosowali w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiat Kłodzkiego.

Sesja absolutoryjna to jedna z najważniejszych sesji w ciągu roku. Zarząd Powiatu Kłodzkiego otrzymał od Rady Powiatu Kłodzkiego, zarówno absolutorium, jak też wotum zaufania. Mimo trudnego czasu dla samorządu powiatowego, udało się zrealizować większość zaplanowanych zadań i zrealizować założenia budżetu. Podczas sesji, radni zapoznali się z Raportem o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2022 r.

Wszystkie komisje zaopiniowały raport pozytywnie.

Po zapoznaniu się z raportem  odbyła się debata, a po niej nastąpiło głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu. Rada Powiatu Kłodzkiego udzieliła wotum zaufania Zarządowi Następnie,  Maciej Awiżeń Starosta Kłodzki przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2022 r.

Największe wydatki inwestycyjne poniesiono w obszarze:

Gospodarka Mieszkaniowa, które obejmują: nabycie nieruchomości w celu utworzenia nowego Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach – Zdrój oraz zakup nieruchomości DPS w Ścinawce Dolnej 17,

Transport i Łączność – naprawa dróg powiatowych, w tym największe inwestycje to m.in.:

• Przebudowa drogi powiatowej ul. Półwiejska w Kłodzku – II etap,

• Przebudowa czterech odcinków drogi powiatowej Stronie -Śląskie -Bielice,

• Odbudowa drogi powiatowej – Pisary -Dolnik,

• Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Marcinów,

• Przebudowa skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych – Goworów,

• Przebudowa przejść dla pieszych: ul. Połabska, Grunwaldzka, Lutycka, Plac Jedności – Kłodzko,

• Budowa i przebudowa przejść dla pieszych – Krosnowice,

• Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej – Jaszkowa Górna,

• Przebudowa odcinaka drogi powiatowej Wambierzyce Raszków,

• Przebudowa drogi powiatowej – Sobków,

• Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej – Jeleniów,

• Odbudowa przyczółków mostu – Młoty,

• Dokumentacje techniczne – pozwalające na planowanie zadań inwestycyjnych drogowych

 

Po przedstawieniu przez Starostę sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022, radni ocenili pracę Zarządu Powiatu Kłodzkiego w minionym roku pod względem finansowym.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu czynności sprawdzająco-kontrolnych i po uwzględnieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022 i zwróciła się do Rady z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego otrzymał ABSOLUTORIUM oraz zostało przyjęte przez Radę sprawozdanie finansowe za 2022 rok 

Starosta podziękował członkom Zarządu Powiatu, kierownikom powiatowych służb, jednostkom organizacyjnym powiatu, komendantom, wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego za codzienną rzetelną pracę, również podziękował radnym, którzy przyczynili się dobrą współpracą i zaangażowaniem do wykonania budżetu w 2022 roku.

Podziękowania skierował również do wszystkich partnerów, którzy uczestniczyli w montażach finansowych przy realizacji powiatowych inwestycji.

Link do Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2022 rok: https://bip.powiat.klodzko.pl/6030/raport-o-stanie-powiatu-klodzkiego-za-2022-rok.html?

 

001.jpeg

DSC_0271.jpeg

DSC_0278.jpeg

DSC_0332.jpeg

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 30-05-2023 15:28
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 30-05-2023 15:44
scroll

NA SKRÓTY

Prev