Logo facebook
23 lipca 2024
Sławy, Sławosza, Żelisławy
18 °C
scroll
Wieża widokowa na Kłodzkiej Górze

Konkurs Drzewo Powiatu Kłodzkiego 2023. ZGŁOSZENIA do 30 czerwca 2023 roku !

Serdecznie zapraszamy do udziału w I edycji konkursu p.n.: „Drzewo Powiatu Kłodzkiego 2023” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku, w ramach działań mających na celu wzmocnienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kłodzkiego.

Drzewo Powiatu.png

 

Celem konkursu jest wybranie wyjątkowego drzewa, stanowiącego cenny element przyrodniczy, kulturowy, historyczny, bądź środowiskowy, które będzie promowało Powiat Kłodzki a także zgłoszone zostanie do konkursu „Drzewo Roku 2023” organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja..

 

REGULAMIN

konkursu „Drzewo Powiatu Kłodzkiego 2023”

 

 

§1

            I edycja konkursu „Drzewo Powiatu Kłodzkiego 2023” organizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku, w ramach działań mających na celu wzmocnienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kłodzkiego.

 

§2

Cele konkursu

            Celem konkursu jest wybranie wyjątkowego drzewa, stanowiącego cenny element przyrodniczy, kulturowy, historyczny, bądź środowiskowy, które będzie promowało Powiat Kłodzki a także zgłoszone zostanie do konkursu „Drzewo Roku 2023” organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja..

 

§3

Zasady konkursu

 1. Drzewa do konkursu mogą zgłaszać wszystkie podmioty – osoby prywatne, placówki oświatowe, nadleśnictwa, samorządy, sołectwa, organizacje, stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje.
 2. Zgłoszenie następuje w terminie do 30 czerwca 2023 roku, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Zgłoszenia następują drogą elektroniczną na adres powiat@powiat.klodzko.pl
 3. Zgłoszenie musi zawierać zgodę właściciela nieruchomości do udziału drzewa w konkursie.
 4. Do wniosku należy dołączyć dokumentację fotograficzną drzewa bądź rysunek drzewa – maksymalnie 10 zdjęć.
 5. Do konkursu nie można zgłosić ponownie drzewa, które uzyskało w poprzednich edycjach konkursu tytuł „Drzewa Powiatu Kłodzkiego”
 6. „Drzewo Powiatu Kłodzkiego 2023”, jego opis, historia oraz zgłaszający zostaną zaprezentowane w materiałach promocyjnych Starostwa Powiatowego w Kłodzku, w tym na stronach internetowych.
 7. „Drzewo Powiatu Kłodzkiego 2023” zostanie zgłoszone za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Kłodzku do Konkursu Drzewo Roku organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja.
 8. W sąsiedztwie wyłonionego „Drzewa Powiatu Kłodzkiego 2023” zostanie umieszczona tabliczka informująca o przyznanym tytule, wraz z opisem drzewa oraz informacją o zgłaszającym (po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości)
 9. Zgłaszający zwycięskie drzewo otrzyma pamiątkowy dyplom.

 

§4

Komisja konkursowa

 1. Nadesłane wnioski oceni komisja konkursowa, której skład określi Zarząd Powiatu Kłodzkiego.
 2. Pracami komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący.
 3. Komisja konkursowa przeprowadzi oględziny drzew zgłoszonych do konkursu w terminie uzgodnionym ze zgłaszającym, jednak nie później niż do 31.07.2023r.
 4. Komisja konkursowa wyłoni 10 finalistów konkursu „Drzewo Powiatu Kłodzkiego 2023”.
 5. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

 

§5

Kryteria oceny drzewa

 1. Historia związana z danym drzewem – od 0 do 10 pkt.
 2. Znaczenie drzewa dla lokalnej społeczności i miejsca – od 0 do 10 pkt.
 3. Szczególne cechy drzewa  – od 0 do 10 pkt.
 4. Lokalizacja i dostępność drzewa – od 0 do 5 pkt.
 5. Wymiary drzewa – wysokość, obwód: od 0 do 5 pkt.

 

§6

Terminarz nadsyłania i rozpatrywania wniosków

 1. Termin składania wniosków do 30 czerwca 2023 roku. Wnioski złożone po terminie (liczy się data wpływu na skrzynkę pocztową powiat@powiat.klodzko.pl) zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 2. Oględziny drzew zgłoszonych do konkursu w terminie uzgodnionym ze zgłaszającym, jednak nie później niż do 31 lipca2023 roku.
 3. Ogłoszenie wyników prac komisji konkursowej nastąpi do dnia 15 sierpnia 2023 roku.
 4. Publiczne głosowanie na 10 finalistów odbędzie się elektronicznie poprzez ankietę na stronie www.powiat.klodzko.pl w terminie od 01 września 2023 do 30 września 2023.
 5. Ogłoszenie wyników głosowania i wręczenie pamiątkowych dyplomów nastąpi
  10 października 2023r. - w Dzień Drzewa.

 

§7

Integralną część niniejszego regulaminu stanowi „Formularz zgłoszenia drzewa do konkursu Drzewo Powiatu Kłodzkiego 2023” :

DOCXWniosek Drzewo Powiatu Kłodzkiego 2023.docx (9,69KB)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

DOCXZgoda na przetwarzanie danych-Drzewo_Powiatu.docx (16,21KB)

Opublikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data publikacji: 22-06-2023 11:27
Modyfikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data modyfikacji: 22-06-2023 11:28
scroll

NA SKRÓTY

Prev