Logo facebook
23 lipca 2024
Sławy, Sławosza, Żelisławy
16 °C
scroll
Lewin Kłodzki. Wiadukt

NGO (organizacje pozarządowe) z powiatu kłodzkiego będą aktywnie działać

Jak co roku, po ogłoszeniu przez Powiat Kłodzki przy pomocy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku otwartych konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego,

lokalne organizacje pozarządowe przystąpiły do konkursów.

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Zarząd Powiatu Kłodzkiego podpisał umowy z NGO (organizacjami pozarządowymi), po rozstrzygnięciu konkursów z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Przy podpisywaniu umów Powiat Kłodzki reprezentowali: Maciej Awiżeń Starosta Kłodzki, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk Wicestarosta, Piotr Marchewka członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

16.jpeg

Pierwszy ogłoszony konkurs dotyczył – rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

z terenu powiatu kłodzkiego.

Na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 85 tys. zł (środki PFRON).

Drugi konkurs dotyczył realizacji zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie - społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.

Powiat Kłodzki na realizację tego zadania w 2023 roku, przeznaczył środki finansowe w wysokości 50 tys. zł (środki własne Powiatu Kłodzkiego).

Po rozpatrzeniu ofert przez komisję konkursową, przyznano środki finansowe wszystkim organizacjom na realizację zgłoszonych zadań w ramach konkursów.

Łącznie wpłynęło 17 ofert i złożyły je następujące organizacje:

1. Powiatowe Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

ul. Bohaterów Getta 6, 57 – 300 Kłodzko.

Tytuł zadania 1: „Obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”;

Tytuł zadania 2: „„Tradycje świąteczne wśród osób niepełnosprawnych”.

2. Fundacja Reintegracji i Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Ścinawka Dolna 193, 57 – 409 Ścinawka Dolna.

Tytuł zadania 1: „Bądźmy aktywni społecznie i zawodowo”;

Tytuł zadania 2: „Wyprawa po ziemi lubuskiej”.

3. Stowarzyszenie Amazonki KINESIO,

ul. Kłodzka 16, 57-402 Nowa Ruda.

Tytuł zadania 1: „Organizacja rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”;

Tytuł zadania 2: „Społeczna Integracja Osób Niepełnosprawnych”

4. Kłodzkie Stowarzyszenie „Amazonki”

ul. Wojska Polskiego 16, 57 – 300 Kłodzko.

Tytuł zadania 1: „Przez rehabilitację do zdrowia – rehabilitacja Amazonek”;

Tytuł zadania 2: „Integracyjny zjazd Amazonek – Grzybowo 2023”.

5. Polki Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego

ul. Bohaterów Getta 1, 57 – 300 Kłodzko.

Tytuł zadania 1: „Gimnastyka w wodzie na krytej pływalni”;

Tytuł zadania 2: „Wyjazd integracyjny – Pętla Beskidzka”.

6. Stowarzyszenie „PROMYK” Kłodzka Pomoc Społeczna w Kłodzku

ul. Armii Krajowej 1, 57 – 300 Kłodzko

Tytuł zadania 1: „Prawo seniorów do swego miejsca w społeczeństwie – rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych”;

Tytuł zadania 2: „Seniorzy z pasją – śladami historii”.

7. Kłodzkie Stowarzyszenie Osób 60 plus „Radość”

ul. Bohaterów Getta 13a, 57 – 300 Kłodzko.

Tytuł zadania 1: „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”;

Tytuł zadania 2: „Organizacja regionalnych imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających aktywność w tych dziedzinach”.

8. Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Sudety”, pl. Jagiełły 1, 57 – 300 Kłodzko.

Tytuł zadania 1: „1. Zajęcia warcabowe zakończone IX Mistrzostwami Kłodzka. 2. Zajęcia ze strzelectwa laserowego zakończone turniejem z okazji 25-lecia klubu”.

9. Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku,

ul. Wolności 59, 57 – 300 Kłodzko

Tytuł zadania 1: „Mikołaj integracyjny 2023”

Tytuł zadania 2: „Jestem zdrowy i aktywny – integracyjny wyjazd turystyczno-rekreacyjny osób niepełnosprawnych do Lądka-Zdroju”.

Wszystkie organizacje złożyły oferty do obu konkursów, poza Dolnośląskim Klubem Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Sudety”, który nie przystąpił do drugiego konkursu.

Po oficjalnym podpisaniu umów, był również czas na rozmowy z przedstawicielami stowarzyszeń na temat działalności NGO-sów, pomocy oraz problemów z jakimi spotykają się dzisiaj organizacje pozarządowe.

Trzymamy mocno kciuki za realizację zadań.

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

5.jpeg

6.jpeg

7.jpeg

8.jpeg

9.jpeg

10.jpeg

11.jpeg

12.jpeg

13.jpeg

AAA14.jpeg

15.jpeg

16.jpeg

Opublikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data publikacji: 28-06-2023 09:10
Modyfikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data modyfikacji: 28-06-2023 09:12
scroll

NA SKRÓTY

Prev