Logo facebook
26 maja 2024
Eweliny, Jana, Pawła
24 °C
scroll
Zawilec Gajowy

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez: Stowarzyszenie Fundus Glacensis

Stowarzyszenie Fundus Glacensis złożyło w dniu 18.11.2020 r. ofertę  na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Tango Realizacja i emisja teledysku”.

Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej  www.powiat.klodzko.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Biurze Obsługi Klienta lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy l.ponikowska@powiat.klodzko.pl do dnia 2.12 2020 r.

PDFOferta_Fundus_Tango.pdf (847,61KB)

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 26-11-2020 15:01
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 09-12-2020 08:41
scroll

NA SKRÓTY

Prev