Logo facebook
01 października 2023
Heloizy, Igora, Remigiusza
18 °C
scroll
Międzygórze

Zmiana praw i obowiązków pasażerów kolei!

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • doprecyzowania zasad odpowiedzialności przewoźników kolejowych oraz możliwości jej wyłączenia w związku z opóźnieniami pociągów oraz utratą lub odwołaniem połączeń – siła wyższa,
  • skrócenia okresu, w którym powinno nastąpić zgłoszenie potrzeby asysty dla osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się,
  • wprowadzenia obowiązkowych szkoleń dla personelu kolejowego w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się,
  • wzmocnienia uprawnień związanych z przewozem rowerów,
  • zasad sprzedaży wspólnych biletów oraz odpowiedzialności przedsiębiorstw kolejowych w związku z ich honorowaniem,
  • praw pasażerów w razie wypadku, który miał miejsce podczas korzystania z usług kolejowych i którego wynikiem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub utrata albo uszkodzenie bagażu,
  • rozpatrywania skarg.

Zgłoszenie potrzeby asysty 

Od 7 czerwca 2023 r. do 24 godzin przed wyjazdem skrócony został czas wymagany do zgłoszenia potrzeby uzyskania pomocy/asysty w podróży przez osoby z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej. Do tej pory obowiązywało zgłoszenie z minimum 48-godzinnym wyprzedzeniem. Państwa członkowskie mogą wydłużyć okres powiadomień dotyczących potrzeby pomocy w podróży do maksymalnie 36 godzin przed odjazdem pociągu.

Wspólny bilet

Przedsiębiorcy kolejowi mają obowiązek oferować  „wspólne bilety” na podróże z przesiadkami. Przedsiębiorstwa kolejowe powinny współpracować ze sobą w celu oferowania wspólnych biletów na podróże z przesiadkami obejmujące połączenia więcej niż jednego przewoźnika.

Odszkodowanie za opóźnienie pociągu, a siła wyższa 

Przewoźnicy kolejowi mogą być zwolnieni z wypłaty odszkodowania (25% lub 50 % w zależności od długości opóźnienia) w sytuacji, gdy opóźnienie było spowodowane siłą wyższą, wyłączną winą podróżnego lub osoby trzeciej, klęską żywiołową, wypadkiem z udziałem osoby postronnej itp.

Więcej: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/20085,Zmieniaja-sie-prawa-i-obowiazki-pasazerow-w-UE.html

 

Źródło: www.konsument.gov.pl

Opublikował(a): Justyna Rymarz Data publikacji: 10-07-2023 07:59
Modyfikował(a): Justyna Rymarz Data modyfikacji: 10-07-2023 07:59
scroll

NA SKRÓTY

Prev