Logo facebook
14 czerwca 2024
Bazylego, Elizy, Justyny
11 °C
scroll
Snieżyca wiosenna

DOFINANSOWANIE DLA POWIATU KŁODZKIEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA „POZNAJ POLSKĘ”

 

DOFINANSOWANIE DLA POWIATU KŁODZKIEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA „POZNAJ POLSKĘ”

 

Powiat Kłodzki otrzymał wsparcie finansowe w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji  i Nauki "Poznaj Polskę" na realizację w 2023 roku wycieczek szkolnych organizowanych  w szkołach prowadzonych przez powiat kłodzki. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (na podstawie komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”). Zgodnie z podpisanym 05.05.2023 r. porozumieniem kwota wsparcia w wysokości 67 454 zł została przyznana następującym szkołom:

  1. Technikum nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w ZST w Kłodzku (1 wycieczka)
  2. I Liceum Ogólnokształcące im, Bolesława Chrobrego w Kłodzku (2 wycieczki)
  3. Szkoła Podstawowa Nr 8 w MOS w Kłodzku (1 wycieczka)
  4. Technikum nr 2 w KSP w Kłodzku (3 wycieczki)
  5. Szkoła Podstawowa nr 4 w ZSS w Nowej Rudzie (2 wycieczki)
  6. Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy w ZSS w Nowej Rudzie (1 wycieczka).

Wartość zadania – 105 019 zł

Wartość dofinansowania z budżetu Państwa  - 67 454 zł

Wkład własny Powiatu – 37 565 zł

 

Opublikował(a): Jowita Goszcz Data publikacji: 27-09-2023 11:59
Modyfikował(a): Jowita Goszcz Data modyfikacji: 27-09-2023 12:14
scroll

NA SKRÓTY

Prev