Logo facebook
01 grudnia 2023
Blanki, Edmunda, Eligiusza
-2 °C
scroll
Jesienny podgrzybek

Zasłużony dla Powiatu Kłodzkiego – wręczenie odznak honorowych.

06.10.2023r.

W Auli Arnoszta w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku, odbyła się

X uroczysta sesja Rady Powiatu, którą poprowadzili: 

Zbigniew Łopusiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, 

Marek Mazurkiewicz- Radny Rady Powiatu Kłodzkiego.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego reprezentowali:

Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki,

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk  Wicestarosta Kłodzki,

Piotr Marchewka  Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego,

Małgorzata Kanecka Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego,

Ryszard Niebieszczański Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

DSC_0695.jpeg

Na uroczystości obecni byli również;

Senator V kadencji Sejmu RP - Kazimierz Drożdż,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego:

Michał Cisakowski, Robert Duma, oraz pozostali radni Rady Powiatu Kłodzkiego.

DSC_0711.jpeg

Na uroczystą sesje licznie przybyli zaproszeni goście m.in.: przedstawiciele samorządów jak min. Wiesław Tracz - Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka, Tomasz Kiliński - Burmistrz Nowej Rudy, Alicja Piwowar - Zastępca Burmistrza Lądka-Zdrój, przedstawiciele: służb mundurowych, szkół, oraz wielu jednostek organizacyjnych miasta, powiatu oraz gminy.

W trakcie sesji Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki wraz ze Zbigniewem Łopusiewiczem oraz pozostałymi członkami Zarządu Powiatu Kłodzkiego wręczyli uroczyście 17 odznak honorowych - Zasłużony dla Powiatu Kłodzkiego, która przyznawana jest uchwałą Rady Powiatu, osobom i organizacjom za zasługi dla powiatu kłodzkiego, znaczący wkład w jego rozwój oraz promocję. 

Odznaka Honorowa Powiatu Kłodzkiego została ustanowiona uchwałą nr VIII/64/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu jej noszenia.

Od 2016 roku Powiat Kłodzki uhonorował już 109 osób oraz 17 organizacji: Lista Zasłużonych.

Wzór odznaki zaprojektował kłodzki artysta plastyk Bogdan Wieczorek. Ma ona kształt okrągłego medalu o średnicy 38 mmm wykonanego w metalu w kolorze złotym.  Z jednej strony widnieje na niej herb powiatu otoczony napisem „ZASŁUŻONY DLA POWIATU KŁODZKIEGO”, a z drugiej wizerunek róży kłodzkiej. Jest zawieszona na czerwonej wstążce z żółtym pasem po środku.

Laureaci oprócz odznaki otrzymują numerowany akt nadania. Zarówno projekt odznaki, jak i aktu nadania stanowią załączniki do uchwały w sprawie ustanowienia odznaczenia.

Laureaci 2023r. :

Marek Biernacki w latach 1993-2006 był zatrudniony w Urzędzie Celnym w Kudowie-Zdroju, a od 2003 roku pełnił funkcję zastępcy Naczelnika Urzędu. W latach 2007-2011 pełnił funkcję kierownika Referatu Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju. Od 2011 jest dyrektorem Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego – Skansenu w Kudowie-Pstrążnej.

Organizator wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych, które m.in. przybliżają kulturę, tradycje i zwyczaje ludowe. Zrealizował liczne projekty unijne, m.in.: „Ścieżka edukacyjna po zabytkach ludowych Pogranicza”, „Skansen bez barier”, „Tradycje kowalskie w Skansenie w Pstrążnej”, „Od mąki do chleba – poznajemy tradycje na pograniczu”.

Muzeum pod kierunkiem Marka Biernackiego prowadzi również liczne zajęcia. Jest także współorganizatorem organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku Prezentacji Zespołów Ludowych Ziem Pogranicza „Róża Kłodzka”. Marek Biernacki wprowadził do oferty muzeum szereg nowych wydarzeń o charakterze patriotycznym, jak chociażby „Święto Flagi w Skansenie”, „Tradycje Patriotyczne”, czy „Obchody Święta Niepodległości”.

DSC_0778.jpeg

DSC_0783.jpeg

 

Grażyna Bróż – instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrzyni. W Hufcu Kłodzko działa od ponad 20 lat, pełniąc różne funkcje, w tym przez 7 lat komendantki hufca. Aktualnie jest skarbniczką.

W czasie swojej działalności zajmowała się zarówno kształceniem harcerzy i ich rozwojem w ramach prób instruktorskich, jak i programem hufca, dbając o jego atrakcyjność i dostęp podopiecznych do wydarzeń krajowych i zagranicznych (dwukrotny udział reprezentacji w największej imprezie skautowej Jamboree 2007 w Anglii, Jamboree 2011 w Szwecji, zloty ZHP w Kielcach, Krakowie, Toruniu, Gdańsku). Grażyna Bróż była komendantką prawie 20 obozów harcerskich, na których wypoczywało kilka setek dzieci w wieku 7-18 lat.

W czasie kadencji komendantki hufca, kłodzki zastęp zawarł porozumienia o współpracy z 22. Batalionem Piechoty Górskiej, współorganizatorem Między-hufcowych Turniejów Zastępów pod patronatem Burmistrza Kłodzka oraz Parkiem Narodowym Gór Stołowych, współorganizatorem kilku już edycji imprezy otwartej „Rodzinna Gra Terenowa”.

Harcmistrzyni przygotowywała obchody 70-lecia Hufca Kłodzko, zakończone koncertem w Muzeum Ziemi Kłodzkiej oraz 75-lecia. Hufiec aktywnie włączył się także pomoc w zbiórce i transporcie darów po wybuchu wojny na Ukrainie i realizując, finansowany przez sponsorów z Kanady, projekt „Poznaj Kotlinę Kłodzką" dla dzieci ukraińskich.

DSC_0795.jpeg

DSC_0806.jpeg

 

Jan Florowski od 1960 r. pracował w Hucie Szkła Kryształowego „Violetta”, początkowo jako hutnik szkła. Następnie odbywał zasadniczą służbę wojskową. Trenował jako czynny zawodnik w dyscyplinach: zapasy i podnoszenie ciężarów. Po powrocie w 1962 r. do Stronia Śląskiego założył Ludowy Zespół Sportowy, a w nim sekcje: zapasów, podnoszenia ciężarów i tenisa stołowego. W dwóch pierwszych dyscyplinach ukończył kursy instruktora. W latach 70. XX w. Jan Florowski ukończył Technikum Chemiczno-Ceramiczne w Stronu Śląskim, zajmując kolejno w hucie stanowiska: kierownik Działu Opakowań, kierownik Działu Kontroli, Jakości Półfabrykatu, Starszy Mistrz Działu Zestawiarni.

Od 1972 r. Jan Florowski działał w Terenowym Klubie Sportowym „Kryształ”. W latach 80. XX w. zajmował stanowisko Kierownika Hali Sportowej w Stroniu Śląskim. W latach 1990-2018 był radnym Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim. Działał na rzecz mieszkańców w Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Rewizyjnej. Nadal działa społecznie, m.in. w Rodzinnych Ogrodach Dziadkowych „Pod Świerkiem” oraz w Klubie Senior „Plus”.

Za swoją działalność Jan Florowski otrzymał następujące odznaczenia i wyróżnienia: Brązowy Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia PRL, Medal Zasłużony dla Województwa Wałbrzyskiego, Wyróżnienie Społecznik Roku 2011, Medal 20 lat Samorządu Dolnego Śląska 2010, Medal 25 lat Samorządu Terytorialnego, Medal 60-lecia Ludowych Zespołów Sportowych, List Pochwalny z okazji 20 lat Samorządu Dolnego Śląska, Medal za Zasługi dla Turystyki, Medal za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców. 

DSC_0821.jpeg

DSC_0827.jpeg

 

Zbigniew Franczukowski – dziennikarz i publicysta, honorowy prezes Wydawnictwa „Press-Forum”.

Działalność na rynku wydawniczym rozpoczął w noworudzkim wydawnictwie „Ziemia Kłodzka", zamieszczał swoje artykuły również na łamach roczników „Śląski Labirynt Krajoznawczy" i „Dolny Śląsk". W 1997 r. organizował międzynarodowe sesje wyjazdowe Klubu Publicystyki Turystycznej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP „Po zdrowie i wypoczynek na Ziemię Kłodzką i Nachodską” oraz „Ziemia Kłodzka atrakcyjnym partnerem turystycznym i gospodarczym”.

Organizator zagranicznych konferencji propagujących polskie uzdrowiska, rzecznik prasowy sympozjów i kongresów. W latach 2001-2005 właściciel i redaktor naczelny ogólnopolskiego miesięcznika „Gazeta Zdrojowa”. Redaktor i współautor monografii „Zdrowie i wypoczynek – Wielka księga polskich uzdrowisk, kąpielisk nadmorskich i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych”. W 2013 r. dla Polskiej Organizacji Turystycznej zrealizował wystawę „SPA & Wellness w Polsce".

Na łamach prasy krajowej i zagranicznej opublikował setki artykułów i reportaży z ziemi kłodzkiej. W 2010 r. był przewodnikiem w programie telewizyjnym „Miejsce z historią – Smak polanickiego zdroju”. Na łamach dystrybuowanego na cały świat czasopisma „Sense of Beauty” opublikował cykl artykułów na temat Polanicy-Zdroju.

Stworzony przez niego przewodnik „563 atrakcje Ziemi Kłodzkiej i czeskiego pogranicza” w 2022 r. zdobył II miejsce na 29. Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Turystycznej i Krajoznawczej. W 2023 roku „Książka kucharska hrabstwa kłodzkiego” otrzymała specjalne wyróżnienie Dolnośląskiego Salonu Wydawniczego Silesiana.

W 2015 r. Rada Miejska Polanicy-Zdroju nadała Zbigniewowi Franczukowskiemu tytuł „Zasłużony dla Miasta Polanica-Zdrój”.

DSC_0845.jpeg

Miroslav Kocián, burmistrz gminy Bílá Voda od stycznia 1995 r., obecnie prezes czeskiej części Euroregionu Glacensis. Tę funkcje pełnił także wielokrotnie w poprzednich kadencjach, począwszy od 2005 r. Miroslav Kocián jest również prezesem wspólnej polsko-czeskiej Rady Eurioregionu Glacensis.

Jako prezes Euroregionu Glacensis Miroslav Kocián odpowiada za rozwój współpracy z polską częścią tej organizacji oraz uczestniczy w wielu wspólnych projektach. Od wielu lat jest również członkiem z prawem głosu komitetu monitorującego czesko-polski program Interreg, gdzie promuje interesy współpracy czesko-polskiej.

Za swoją pracę na rzecz rozwoju naszego wspólnego pogranicza w 2015 roku został odznaczony polskim odznaczeniem państwowym – Srebrnym Krzyżem Zasługi.

DSC_0879.jpeg

DSC_0882.jpeg

Andrzej Kociński ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Mieszka w Ponikwie w Gminie Bystrzyca Kłodzka, gdzie prowadzi biuro inżynierskie budownictwa. Jako projektant znacząco przyczynił się  do realizacji zadań projektu „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – Część Wschodnia”. Zaprojektował cztery wieże na terenie powiatu kłodzkiego i nadzorował budowę ich budowę. Były to:

1. wieża widokowa na Trójmorskim Wierchu (projekt i realizacja w 2009 r., zamawiający Gmina Międzylesie),

2. Wieża widokowa na Jagodnej (projekt w 2015 r., realizacja w 2020 r., zamawiający Gmina Bystrzyca Kłodzka),

3. Wieża widokowa na Kłodzkiej Górze (projekt w 2015 r., realizacja w 2020 r., zamawiający Powiat Kłodzki),

4. Wieża widokowa na Czerńcu (projekt w 2018 r., realizacja w 2021 r., zamawiający Gmina Międzylesie).

Andrzej Kociński prowadził prace projektowo-wykonawcze w ramach szerokiego i wieloletniego programu zabezpieczenia i renowacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Gorzanowie oraz w zakresie projektu remontu i odbudowy zniszczonych części Twierdzy Srebrna Góra.

DSC_0908.jpeg

DSC_0922.jpeg

Barbara Korbas - pedagog, psycholog, kulturotwórca. Przez 20 lat uczyła historii.

Od 2002 roku Barbara Korbas zarządza Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, a od 2006 roku jest jego właścicielem. Misją Dawnej Kopalni jest przekazywanie turystom jak ciężka i niebezpieczna była praca górników.

Barbara Korbas dba o tradycje zapoczątkowane przez pracowników KWK Nowa Ruda, współpracując z Orkiestrą Górniczą, przedstawicielami Związków Zawodowych KWK Nowa Ruda oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Dzięki jej kreatywności powstała pierwsza w Polsce, a czwarta w Europie podziemna kolejka górnicza, która rocznie przewozi ok. 50 tysięcy turystów.

Barbara Korbas jest osobą mocno zaangażowaną w rozwój turystyki i promocję miasta Nowa Ruda oraz ziemi kłodzkiej. W 2013 r. była jedna z osób, które reaktywowały działalność PTTK w Nowej Rudzie.

DSC_0926.jpeg

DSC_0929.jpeg

Witold Kozakowski – muzyk, pedagog, animator kultury, dziennikarz, nauczyciel dyplomowany z ponad 25-letnim stażem pedagogicznym. Uczy gry na gitarze w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Kłodzku oraz w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Bystrzycy Kłodzkiej. W latach 1997–2005 pracował jako instruktor w Kłodzkim Ośrodku Kultury.

Oprócz rozległej aktywności pedagogicznej, jest też pomysłodawcą i organizatorem Ogólnopolskiego Kolędowego Konkursu Gitarowego w Bystrzycy Kłodzkiej (8 edycji), od blisko 25 lat Kłodzkiego Festiwalu Muzycznego GITARIADA (wraz z ogólnopolskim konkursem gitarowym) oraz Zimowych Warsztatów Gitarowych w Dusznikach-Zdroju (8 edycji).

Prowadzi liczne uczniowskie zespoły kameralne, organizuje koncerty uczniów szkoły muzycznej. Poprzez liczne koncerty, festiwale, udział dzieci i młodzieży w gitarowych konkursach na terenie całej Polski, czynnie promuje powiat kłodzki.

DSC_0951.jpeg

DSC_0956.jpeg

Bogusław Michnik - poeta, animator życia artystycznego i kulturalnego na ziemi kłodzkiej, redaktor wydawnictw, grafik, karykaturzysta i fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików.

Przez kilkadziesiąt lat był związany z Kłodzkim Ośrodku Kultury, w latach 1980-2008 pełnił funkcję dyrektora. Organizował wiele znaczących przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych o zasięgu międzynarodowym, współuczestniczył także w organizacji przedsięwzięć ogólnopolskich.

W ramach Witryny Artystów wydał ponad siedemdziesiąt pozycji z utworami poetów polskich. W latach 60. i 70. XX w. był prezesem Kłodzkiego Klubu Literackiego oraz współorganizatorem Kłodzkich Wiosen Poetyckich.

Jako poeta debiutował w miesięczniku „Odra” w 1965. Publikował w wielu czasopismach literackich, na antenie Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, Telewizji Słowackiej oraz w licznych almanachach i antologiach. Wydał siedem tomików poezji oraz opracował kilka almanachów i antologii. Od 1966 r. uczestniczy w ruchu awangardowym, uprawiając tzw. poezję konkretną i wizualną. Jego prace znajdują się w Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, Bibliotece Wojewódzkiej w Lublinie oraz w kolekcjach prywatnych. W latach 80. XX w. wieku zainteresował się fotografią, którą prezentował w Europie, Azji, Afryce i Południowej Ameryce.

Za swoją twórczość i działalność artystyczną otrzymał szereg nagród i wyróżnień, m.in. Nagrodę Mirona Białoszewskiego i Juliana Przybosia oraz Nagrodę Prasy Dolnośląskiej. Honorowy Obywatel Kłodzka (2000) i Honorowy Członek Fotografów Wschodnioczeskich (2022). Odznaczony Brązowym, Srebrnym i dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniami: Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony Dla Kultury Polskiej, Medalem „Za Zasługi Dla Miasta Kłodzka”, „Za Zasługi Dla Dolnego Śląska”.

DSC_0994.jpeg

DSC_01001.jpeg

Zofia Mirska po studiach na Uniwersytecie Wrocławskim związała się z Kłodzkiem. Początkowo jako pracownik kultury w Kłodzkim Ośrodku Kultury, następnie wieloletnia nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku. Wychowała i zainteresowała literaturą wielu kłodzczan. Otrzymała odznakę zasłużonego Działacza Kultury. Jest członkiem Związku Literatów Polskich. Od 40. lat zajmuje się poezją. Jest autorką 12 tomików.

Od 1980 do 2010 r. była członkiem działającego przy Kłodzkim Ośrodku Kultury Kłodzkiego Klubu Literackiego. Publikowała w licznych pismach, periodykach i almanachach. Jej wiersze były tłumaczone na język czeski i ukraiński.

W swojej poezji często opisuje Kłodzko i osoby z nim związane m.in.: Annę Zelenay, Michała Fostowicza.

DSC_1008.jpeg

DSC_1009.jpeg

Bogusław Piątek w latach 1978-1998 był członkiem Automobilklubu Dolnośląskiego. Z jego inicjatywy w 1998 r. powstał Automobilklub Ziemi Kłodzkiej, którego był członkiem w latach 1998-2018. Był także członkiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego, członkiem i Wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Sportu Samochodowego Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego, Prezesem Zarządu Okręgowego PZM we Wrocławiu oraz członkiem Rady Nadzorczej Okręgowego Zespołu Działalności Gospodarczej PZM Spółka z.o.o we Wrocławiu. Obecnie należy do Auto Moto Klubu Kłodzko.

Zajmował się organizacją imprez w ramach Samochodowych Mistrzostw Polski, jak Zimowy Rajd Dolnośląski (16 edycji do 2002 r.) i Rajd Dolnośląski (9 edycji) oraz Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski w latach 1986-2012.

W 2002 roku AZK organizował w ramach kalendarza FIA: Maraton Samochodowy „Szwecja - Jordania” oraz Rajd Polski, będący w tamtym czasie jedną z eliminacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Europy FIA. Bogusław Piątek był Wicedyrektorem Sportowym Rajdu Polski, który w latach 2000-2004 był organizowany na terenie powiatów kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego. W okresie 2013-2019 był członkiem Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu.

Bogusław Piątek był wielokrotnie wyróżniany odznakami PZM, a ponadto Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Złotym Krzyżem Zasługi, tytułem Zasłużony dla Polskiego Związku Motorowego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Oznaką „Zasłużony dla Sportu”, Nagrodą Burmistrza Miasta Kłodzka „AS Kłodzki”. Otrzymał „Dolnośląski Klucz Sukcesu” (2002 r.). AZK otrzymał też dwukrotnie Różę Kłodzką, najwyższe wyróżnienie Starosty Kłodzkiego (2002 i 2011 r.).

DSC_10014.jpeg

DSC_10015.jpeg

Marian Ptak – wieloletni nauczyciel, pedagog, działacz społeczno-kulturalny, dyrygent orkiestr i chórów, instruktor zespołów wokalno-instrumentalnych, komendant szczepu ZHP „Zawisza Czarny” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku.

Do harcerstwa wstąpił w 1946 r. Odebrał wykształcenie muzyczne i pedagogiczne. Pracował w Studium Nauczycielskim we Wrocławiu, a od 1959 r. w szkołach w Kłodzku, gdzie zakładał i prowadził zespoły muzyczne oraz orkiestry. Pracował także w kłodzkich ośrodkach kultury. W 1965 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną we Wrocławiu, a w 1980 r. studia podyplomowo-zawodowe w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim oraz zdał egzamin państwowy na Instruktora I Kategorii Amatorskich Zespołów Artystycznych. W 1998 r. razem z Władysławem Zakrzewskim założył orkiestrę symfoniczną „ODEON LO-98”.

W 1959 r. Marian Ptak powołał szczep harcerski im „Zawiszy Czarnego” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłodzku, którego komendantem był 55 lat. Od 1962 r. współorganizuje wraz z harcerzami koncerty „Dzieci-Dzieciom”.

W latach 1968-1972 był radnym Miejskiej Rady w Kłodzku, w latach 1989-1992 radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wałbrzychu, a w latach 1998-2002 r. radnym Rady Miejskiej w Kłodzku. Za dotychczasową pracę zawodową, działalność społeczno-kulturalną, promocję miasta, powiatu i Dolnego Śląska został uhonorowany wieloma nagrodami, dyplomami i odznaczeniami m.in.: Nagrodami Ministra Oświaty (1962, 1970, 1979), Nagrodą Ministra Kultury, Nagrodami Naczelnika ZHP, Nagrodami Komendantów Chorągwi i Nagrodami Burmistrza Miasta Kłodzka. 

DSC_10021.jpeg

DSC_10024.jpeg

Jaroslav Štefek, sekretarz Euroregionu Glacensis, wiceburmistrz gminy Synkov-Slemeno. Od 2001 r. jest pracownikiem czeskiego Euroregionu Glacensis, a od stycznia 2005 r. pełni funkcję Sekretarza tej organizacji. Od 2014 r. kieruje grupą roboczą ds. współpracy euroregionalnej przy Czesko-Polskiej Komisji Międzyrządowej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W maju 2018 r. został członkiem Rady Programowej czeskiej części Forum Czesko-Polskiego. Od 2005 r. do chwili obecnej reprezentuje czeską część Euroregionu Glacensis w Komitecie Monitorującym Programy Współpracy Transgranicznej Czechy – Polska. Pełnił funkcję przedstawiciela czesko-polskich euroregionów w przygotowawczej grupie zadaniowej ds. przygotowania programu operacyjnego współpracy transgranicznej między Republiką Czeską a Rzecząpospolitą Polską na okresy programowania 2007-2013, 2014-2020 i 2021-2027. Od 2005 do 2017 był dyrektorem Agencji Rozwoju Regionalnego, która przygotowuje ważne czesko-polskie projekty.

Jako sekretarz Euroregionu był głównym koordynatorem zespołu projektowego w kilku ważnych projektów inwestycyjnych, w tym także dużych inwestycji na terenie powiatu kłodzkiego, jak np. projekt z 18 partnerami pod nazwą „Czesko-Polski Szlag Grzbietowy – Część Wschodnia”, realizowany w latach 2018 – 2022. Inne zadania to profesjonalne przygotowanie projektów drogowych we współpracy z Krajem Hradeckim, dzięki którym przebudowano transgraniczne odcinki dróg w Górach Stołowych, Orlickich i Bystrzyckich.

DSC_10030.jpeg

DSC_10032.jpeg

Kazimierz Szatan – z zawodu i wykształcenia pedagog. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora lądeckich placówek oświatowych, realizując wiele zadań dla poprawy warunków nauczania. W latach 1998-2002 pełnił funkcję Burmistrza Miasta Lądka-Zdroju.

W 1970 r. został dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lądku-Zdroju. Od 1973 r. pracował w Wydziale Oświaty w Bystrzycy Kłodzkiej Od 1975 r ponownie był dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lądku-Zdroju. W 1979 r., ze względu na katastrofę budowlaną Szkoły Podstawowej Nr 1, uczniowie zmuszeni byli do przejścia do budynku SP Nr 2, co wymusiło wprowadzenie na ponad 3 lata zajęć w systemie wielozmianowym. Po zakończeniu remontu SP Nr 1 został oddelegowany jako dyrektor do jej uruchomienia. Prowadził w tym trudnym okresie wyposażanie i rozbudowę placówki, wykorzystując ogłoszony przez rząd NARODOWY CZYN POMOCY SZKOLE.

W 1998 r. Kazimierz Szatan został wybrany na burmistrza. Prowadził remonty i inwestycje przywracające funkcjonowanie infrastruktury zniszczonej podczas powodzi stulecia w 1997 r. Inwestycje ujęte w budżecie opiewały na łączną kwotę niemal 16 mln zł. Wykonano szereg dodatkowych inwestycji nieujętych w budżecie. W ówczesnym rankingu gmin krajowych Gmina Lądek-Zdrój zajęła 65 miejsce (na ponad 3 000 gmin w Polsce). Był to najlepszy wynik w powiecie kłodzkim.

DSC_10035.jpeg

DSC_10037.jpeg

Bernadeta Tambor od 1998 r. jest pracownikiem polskiej części Euroregionu Glacensis. Brała udział we wdrażaniu Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych Phare CBC. Była odpowiedzialna za wdrażanie Funduszów Mikroprojektów: Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy – Polska 2004 – 2006, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, Interreg V-A Cz - PL 2014 – 2020, w ramach których do tej pory po obu stronach granicy zrealizowano ponad 900 projektów. Około 30% z nich zostało zrealizowanych na terenie Powiatu Kłodzkiego.

Bernadeta Tambor jako Sekretarz polskiej części Euroregionu Glacensis koordynuje rozwój współpracy z czeską częścią Euroregionu Glacensis oraz uczestniczy w wielu wspólnych projektach. Od wielu lat jest również zastępcą członka komitetu monitorującego czesko-polskiego programu Interreg, gdzie promuje interesy współpracy czesko-polskiej.

Za swoją pracę na rzecz rozwoju pogranicza w 2015 r. została odznaczona polskim odznaczeniem państwowym „Brązowy Krzyż Zasługi”, a w 2018 r. otrzymała Odznakę Honorową Srebrną „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.

DSC_10044.jpeg

DSC_10046.jpeg

Waldemar Załuski – od urodzenia mieszkaniec Kłodzka, animator życia kulturalnego regionu. Od wielu lat współorganizuje ze Starostwem Powiatowym Festiwal Pstrąga, który jest flagowym produktem regionalnym powiatu kłodzkiego.

Waldemar Załuski angażuje się także, jako właściciel największej w Polsce patelni plenerowej, w inne liczne wydarzenia kulinarne na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej, promując przy okazji ziemię kłodzką w atrakcyjnych turystycznie miejscach, jak np. Stegna w woj. pomorskim (Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu). W 2013 r. wraz zespołem ustanowił Rekord Polski w Ilości Usmażonej Jajecznicy z 5.000 jaj.

Od lat współpracuje z Regionalną Szkołą Turystyczną im. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju, aktywizując i szkoląc młodzież klas o profilu gastronomicznym. Od wymienionej szkoły otrzymał tytuł „Przyjaciela Regionalnej Szkoły Turystycznej".

Waldemar Załuski angażował się także w wiele innych wydarzeń kulturalnych, zajmując się m.in. budową scenografii na potrzeby widowiska plenerowego opartego na eposie Homera i „Odprawie posłów greckich ", wystawionego na kłodzkim rynku w 2005 r.

DSC_10051.jpeg

DSC_10053.jpeg

Zespół Ludowy „Siekiereczki” powstał w 1985 r. w Starym Gierałtowie w gminie Stronie Śląskie. Inicjatorkami tego przedsięwzięcia były Danuta Augustyniak oraz Maria Bobko. Kierownikiem i menagerem „Siekiereczek” jest Tadeusz Dymek, a kierownikiem muzycznym zespołu Jakub Macutkiewicz. Do ubiegłego roku kierownikiem muzycznym był Piotr Szczepanek.

Zespół działa przy Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.            Grupa wielokrotnie występowała podczas wydarzeń o charakterze miejskim, powiatowym oraz regionalnym, reprezentując Stronie Śląskie oraz powiat kłodzki. Zespół występował także za granicą – we Francji, w Chorwacji i Czechach.

Grupa bierze udział w konkursach, festiwalach i przeglądach zespołów ludowych. „Siekiereczki” otrzymały Złoty Mikrofon Radia Wrocław, 1. miejsce w Regionalnym Przeglądzie Piosenek Ludowych na antenie Radia Wrocław, 3. miejsce w II Prezentacji Piosenki Ludowej Kudowa-Pstrążna, 1. miejsce na IV oraz XV Prezentacjach Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych „Róża Kłodzka” w Kudowie-Pstrążnej oraz Nagrodę Publiczności i 1. miejsce na Liście Przebojów Ludowych Radia Wrocław. W 2020 r. nagrał płytę zawierającą 20 piosenek.

Zespół „Siekiereczki” wraz z Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim jest współorganizatorem Przeglądu Ludowych Zespołów „Ludowe Stronie”. Zespół otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.

DSC_10058.jpeg

DSC_10060.jpeg

DSC_10067.jpeg

DSC_10069.jpeg

DSC_10071.jpeg

DSC_10073.jpeg

DSC_10075.jpeg

DSC_10076.jpeg

DSC_10077.jpeg

DSC_10079.jpeg

DSC_10080.jpeg

DSC_10062.jpeg

DSC_10063.jpeg

DSC_10065.jpeg

DSC_10066.jpeg

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy !!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 07-10-2023 14:09
scroll

NA SKRÓTY

Prev