Logo facebook
01 grudnia 2023
Blanki, Edmunda, Eligiusza
-2 °C
scroll
Międzygórze

Przyznano doroczne nagrody starosty dla nauczycieli ze szkół powiatu kłodzkiego.

W sali obrad starostwa powiatowego w Kłodzku, Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki oraz Ewa Piszczek – dyrektor Wydziału Oświaty, wręczyli doroczne nagrody starosty dla dyrektorów oraz nauczycieli ze szkół i placówek  powiatu kłodzkiego.

Starosta złożył wszystkim nagrodzonym duże podziękowania za ogromny wkład pracy, profesjonalizm oraz serdeczne gratulacje w imieniu całego Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

W tym roku nagrodą zostało uhonorowanych 17 osób.

Nagrodę Starosty przyznaje się osobom, które systematycznie wyróżniają się w realizacji statutowych zadań placówki.

Nagrodę można otrzymać za:

- wzorową realizację zajęć dydaktycznych potwierdzoną wynikami nadzoru pedagogicznego lub oceną jej uczestników,

- wysoką jakość swojej pracy poprzez systematyczne podnoszenie poziomu swojej wiedzy merytorycznej i metodycznej,

- skuteczne współpracowanie ze środowiskiem placówki w celu ujednolicenia procesu wychowawczego,

- wdrażanie działań innowacyjnych i nowatorskich,

- publikowanie materiałów dotyczących różnych aspektów reformy systemu edukacji w formie broszur, skryptów, książek lub innej,

- skuteczne kierowanie zespołem nauczycielskim, problemowo-zadaniowym, przedmiotowym lub

wychowawczym,

- skuteczne podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami w celu wspomagania statutowej działalności placówki,

- inicjowanie ciekawych pomysłów prowadzących do niekonwencjonalnych rozwiązań służących

podnoszeniu jakości pracy placówki,

- skuteczne wykorzystywanie posiadanej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy placówki,

 

W tym roku Nagrodę Starosty Kłodzkiego otrzymali:

 

DYREKTORZY:

Dagmara Szymańska
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku

Renata Szymańska
Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie

Bożena Włodarczyk
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska w Długopolu-Zdrój

Magdalena Zaremba
Powiatowe Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne

Robert Zynkowski
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie

Agata Hryciuk
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie wicedyrektor

 

NAUCZYCIELE:

Konrad Kałwak
Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie

Arkadiusz Witkowski
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej

Katarzyna Jakubowska
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

Izabela Warzecha
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

Joanna Biesiadecka
Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku - nauczyciel i zastępca kierownika w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości

Ireneusz Basaj
Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku

Monika Noga
Nowak Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku-nauczyciel

Elżbieta Kulas
Powiatowe Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne w Kłodzku

Agnieszka Kruszyńska
Powiatowe Centrum Psychologiczno – Pedagogiczne w Kłodzku

Marta Szymańska- Soroko
Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku

Zbigniew Biliński
Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku

m_DSC_0488.jpeg

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

m_DSC_0355.jpeg

m_DSC_0360.jpeg

m_DSC_0365.jpeg

m_DSC_0370.jpeg

vm_DSC_0375.jpeg

m_DSC_0382.jpeg

m_DSC_0394.jpeg

m_DSC_0397.jpeg

m_DSC_0408.jpeg

m_DSC_0414.jpeg

m_DSC_0421a.jpeg

m_DSC_0428.jpeg

m_DSC_0435.jpeg

m_DSC_0443.jpeg

m_DSC_0449.jpeg

m_DSC_0456.jpeg

m_DSC_0465.jpeg

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 17-10-2023 15:12
scroll

NA SKRÓTY

Prev