Logo facebook
01 grudnia 2023
Blanki, Edmunda, Eligiusza
-2 °C
scroll
Jesienny podgrzybek

10. 0-biegniemy dookoła Ziemi (Kłodzko)

Lp

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Miejsce realizacji
zadania

Opis zadania

Przewidywany termin realizacji zadania

Szacunkowy koszt realizacji zadania

 

10

Lidia Niekraś

 

0-biegniemy dookoła Ziemi

Kłodzko

Społeczność uczniowska Chrobrego zamierza dwukrotnie obiec kulę ziemską! Jak planuje to zrobić? Świadomie, systematycznie i zespołowo. Na starcie - uczestnicy zdobędą

wiedzę na temat funkcjonowania organizmu ludzkiego. W tym celu, na specjalnych prelekcjach, nauczyciele biologii i wychowania fizycznego, wykorzystując modele anatomiczne zakupione w ramach niniejszego projektu, przybliżą uczniom pracę układu ruchu oraz układu krążenia i oddechowego.

W kolejnym etapie, wszyscy uczniowie podejmą wyzwanie przebiegnięcia w ciągu miesiąca 45 km, co rejestrowane będzie przez specjalną aplikację biegową. A w razie niepogody, tym mniej zahartowanym, aby nie unikali aktywności biegowej, udostępniana zostanie bieżnia stacjonarna zakupiona ze środków projektowych. Natomiast przyrządy do pomiaru saturacji oraz zakwaszenia organizmu po wysiłku fizycznym, pozwolą zainteresowanym uczestnikom poznać zakres ich wydolność fizjologicznej.

W ostatnim etapie realizacji zadania, społeczność Chrobrego, po raz drugi przystąpi do obiegnięcia obwodu Ziemi z wielkim finałem na stadionie miejskim 22 kwietnia czyli dokładnie w dniu, w którym przypada Światowy Dzień Ziemi. W zorganizowanych przez nauczycieli w-f zawodach sztafetowych, uczniowie Chrobrego rywalizować będą o miano „Najbardziej Ziemskiej klasy 2024 roku". A środki pozyskane w ramach projektu pozwolą na pokrycie kosztów związanych z ich przeprowadzeniem. Kosztorys obejmuje zakup: koszulki 20 sztuk, 2 x spirometr + jednorazowe ustniki, 2 x przyrząd do pomiaru zakwaszenia krwi + nakłuwacze + paski testowe, bieżnia elektryczna, orbitrek, pomoce dydaktyczne do prezentowania układu ruchu i narządów wewnętrznych człowieka, organizacja zawodów (pakiety startowe, zabezpieczenie trasy, nagrody, medale, dyplomy, zapiecze sanitarne).

Rok 2024

15 000  zł

 
Opublikował(a): Paweł Kopcio Data publikacji: 08-11-2023 12:33
Modyfikował(a): Paweł Kopcio Data modyfikacji: 08-11-2023 12:33
scroll

NA SKRÓTY

Prev