Logo facebook
30 maja 2024
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
22 °C
scroll
Nowa Ruda

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

UCHWAŁA NR 218/2020 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO
z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Ofertę w generatorze wniosków należy wypełnić i złożyć w terminie od 18 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. do godz. 15.00.
Po złożeniu oferty w generatorze należy ją wydrukować wraz z potwierdzeniem jej złożenia, następnie podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Oferenta i złożyć w kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert KFS" i opatrzoną nazwą oferenta za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze obsługi klienta pok. 8 w Starostwie Powiatowym, ul. Okrzei 1, 57- 300 Kłodzko, w terminie do 15 stycznia 2021 r. do godz. 15.30, (w przypadku przesłania oferty drogą pocztową ojej przyjęciu decyduje data wpływu do urzędu w wyznaczonym terminie).

PDFogłoszenie-komisja-sport.pdf (460,95KB)

PDFogłoszenie-konkurs-sport-ocr.pdf (213,47KB)

DOTOFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.dot (152,50KB)

DOCSPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5.doc (108,50KB)

DOCUMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3.doc (150,00KB)

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 21-12-2020 08:17
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 21-12-2020 08:17
scroll

NA SKRÓTY

Prev