Logo facebook

ostrzeżenia pogodowe

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i
Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 25
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1
Ważność: od godz. 15:00 dnia 20.05.2022 do godz. 07:00 dnia 21.05.2022


20 maja 2022
Bazylego, Bernardyna, Krystyny
25 °C
scroll
Snieżyca wiosenna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

UCHWAŁA NR 218/2020 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO
z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Ofertę w generatorze wniosków należy wypełnić i złożyć w terminie od 18 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. do godz. 15.00.
Po złożeniu oferty w generatorze należy ją wydrukować wraz z potwierdzeniem jej złożenia, następnie podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Oferenta i złożyć w kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert KFS" i opatrzoną nazwą oferenta za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze obsługi klienta pok. 8 w Starostwie Powiatowym, ul. Okrzei 1, 57- 300 Kłodzko, w terminie do 15 stycznia 2021 r. do godz. 15.30, (w przypadku przesłania oferty drogą pocztową ojej przyjęciu decyduje data wpływu do urzędu w wyznaczonym terminie).

PDFogłoszenie-komisja-sport.pdf

PDFogłoszenie-konkurs-sport-ocr.pdf

DOTOFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.dot

DOCSPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5.doc

DOCUMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3.doc

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 21-12-2020 08:17
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 21-12-2020 08:17
scroll

NA SKRÓTY

Prev