Logo facebook
22 maja 2024
Emila, Neleny, Romy
11 °C
scroll
Skowronia Góra

Uchwała Budżetu Powiatu Kłodzkiego na rok 2021 została przyjęta

Dochody do budżetu powiatu zaplanowane są w wysokości 228 839 797 zł.

Natomiast przyszłoroczne wydatki zaplanowane są na poziomie 228 663 286,21 zł.

Wynikająca nadwyżka 176 tys. zł. przewidziana jest na spłatę kredytu.

Uchwałę Budżetową przyjęto następującą ilością głosów: „ZA” – 19 głosów „WSTRZYMAŁO SIĘ” - 7 głosów.

Zarówno Uchwała Budżetowa na rok 2021 jak również Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2028 zostały przyjęte większością głosów Rady Powiatu.

Największe wydatki zaplanowane są na Oświatę i wychowanie ponad 91 mln zł. na Pomoc społeczną ponad 32 mln zł. oraz na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową ponad 11 mln zł.

Wśród najważniejszych inwestycji zaplanowano, o ile powiat otrzyma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych remonty następujących dróg:

Bystrzyca Kłodzka – Długopole-Zdrój, Różanka-Niemojów, dokończenie drogi przy ul. Półwiejskiej w Kłodzku.

Również ważną częścią po stronie wydatków będą stanowiły koszty remontów dróg uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych, które wystąpiły na naszych terenach, jeżeli otrzymamy dofinansowanie

z tzw. „powodziówek” to zaplanowano są do zrealizowania 4 zadania: remont drogi Dolniki-Pisary, Starków-Krosnowice, Czerwieńczyce-Nowa Wieś Kłodzka, droga w Starej Łomnicy.

Jak podsumował Pan Starosta, przedstawiając budżet powiatu na rok 2021 – Jest to trudny czas w historii Powiatu Kłodzkiego, dlatego musimy mocno pilnować zaplanowanych wydatków w przyszłym roku, aby móc wyjść obronną ręką.

Przygotowaliśmy budżet bardzo ambitny jak na takie czasy.

Dołożymy wszelkich starań, żeby go wykonać i wszystko udało się zrealizować.

Opublikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data publikacji: 30-12-2020 12:00
Modyfikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data modyfikacji: 30-12-2020 12:20
scroll

NA SKRÓTY

Prev