Logo facebook
03 marca 2024
Kingi, Maryna, Tycjana
10 °C
scroll
Narciarstwo zjazdowe na ziemi kłodzkiej

Spotkanie podsumowujące kadencję Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłodzku

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku, 29 stycznia br.,  pod przewodnictwem Moniki Wielichowskiej Wicemarszałek Sejmu RP i przewodniczącej Powiatowej Rady Rynku Pracy, przy udziale Piotra Marchewki wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy, członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego odbyło się spotkanie, na którym została podsumowana kończąca się kadencja Rady.
i przewodniczącej Powiatowej Rady Rynku Pracy, przy udziale Piotra Marchewki wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy, członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego odbyło się spotkanie, na którym została podsumowana kończąca się kadencja Rady. Podsumowano również rok 2023.
Członkowie Rady zapoznali się i omówili następujące tematy:
- informację dotyczącą zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w roku 2024 w powiecie kłodzkim,
- realizację zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w 2023 roku,
- wydatkowanie środków z Funduszu Pracy w 2023 roku,
- przedstawione propozycje podziału środków na finansowanie
programów dotyczących zatrudnienia,
- przedstawione propozycje szkoleń dla osób bezrobotnych w 2024 roku,
- zapoznano się z informacją z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2027 za rok 2023.
Jak podkreśla Piotr Marchewka: w odniesieniu do informacji przedstawionych przez przedstawicieli z firmy ABB o zbliżających się zwolnieniach grupowych, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy nakreślił plan działań pomocowych przygotowanych dla zwalnianych pracowników oraz zadeklarował pomoc w ramach posiadanych narzędzi w ramach urzędu w tym zakresie, tj.: szkolenia, środki na uruchomienie własnej działalności, oferty pracy u innych pracodawców.
Również przedstawiciele z firmy ABB, jako pracodawcy, deklarowali pomoc zwalnianym pracownikom.
Należy podkreślić, że wszystkie działania poprzez różne programy, które realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku pomagają pracodawcom pozyskać pracownika, czy też osobom poszukującym zatrudnienia, znaleźć odpowiednie oferty pracy. Jest to za każdym razem krok do przodu, żeby zmniejszyć bezrobocie w naszym powiecie, a zainteresowanym mieszkańcom pozyskać pracę.
Dlatego tak ważne są spotkania Powiatowej Rady Rynku Pracy, żeby na bieżąco reagować w zależności od potrzeb rynku.
W związku z kończącą się kadencją Rady, członkowie otrzymali podziękowania od dyrektora PUP.
Indywidualne podziękowania za dobrą współpracę od pracowników PUP otrzymała Monika Wielichowska.
W latach 2020-2024 Powiatowa Rada Rynku Pracy podjęła 77 uchwał w sprawach dotyczących lokalnego rynku pracy.
Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy kadencji 2020-2024:
- Przedstawiciele organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji: Sebastian Borecki, Maciej Machela, Joanna Kraj-Plenkiewicz.
- Przedstawiciele organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji:
Halina Szendzielorz, Sylwia Osiadacz, Mirosław Niemczura.
- Społeczno-zawodowe organizacje rolników: Elżbieta Ulatowska.
- Przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy: Monika Wielichowska, Piotr Marchewka, Tomasz Korczak, Michał Piszko, Hubert Krech, Irena Foremnik.
11.jpeg
13.jpeg
4.jpeg
14.jpeg
7.jpeg
8.jpeg
Opublikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data publikacji: 29-01-2024 14:30
Modyfikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data modyfikacji: 29-01-2024 14:32
scroll

NA SKRÓTY

Prev