Logo facebook
20 kwietnia 2021
Agnieszki, Amalii, Czecha
6 °C
scroll
Zieleniec (10)

Ogłoszenia naboru na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury w 2021 r.

scroll

NA SKRÓTY

Prev