Logo facebook
17 kwietnia 2024
Anicety, Klary, Rudolfina
6 °C
scroll
Potok Czerwona Woda

Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego - Nowa Ruda

Zagrożenie Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego
(ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu

zawieszonego PM10 w powietrzu
Data wystąpienia 31.03.2024 r.
Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla
pyłu zawieszonego PM10 wystąpiło na stacji: Nowa Ruda – n Jeziorna – 259 μg/m3 (36 max stężeń 24 dobowych pyłu zawieszonego)
Obszar przekroczenia Obszar przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje: miasto Nowa Ruda
Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu
zawieszonego PM10: 21,3 tys.
Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym

Opublikował(a): Adam Pawlus Data publikacji: 02-04-2024 11:30
Modyfikował(a): Adam Pawlus Data modyfikacji: 02-04-2024 11:31
scroll

NA SKRÓTY

Prev