Logo facebook
30 maja 2024
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
20 °C
scroll
Przylaszczka pospolita

Ponad 4 mln zł kary dla Profi Credit Polska - decyzja Prezesa UOKiK

Profi Credit Polska Spółka Akcyjna z Bielska-Białej udziela pożyczek gotówkowych od lutego 2015 roku (realizuje również umowy jako następca prawny Profi Credit Poland Sp. z o.o. oraz Profi Credit Sp. z o.o.). Na tę firmę pożyczkową wpłynęło wiele skarg do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wątpliwości budziła m.in. pobierana przez spółkę bardzo wysoka opłata za ubezpieczenie.

Profi Credit Polska nie udzielała konsumentom rzetelnych informacji o warunkach wypowiedzenia umowy i naliczała im dodatkowe opłaty za okres po jej rozwiązaniu. Klientów obciążała również płatnościami za monity sms, połączenia telefoniczne czy inną korespondencję w maksymalnych wartościach umownych. Tę praktykę firma stosowała do marca 2016 roku. Po tym czasie wprowadziła nowe wzorce umów i zaprzestała m.in. dokonywania kolejnych wypłat bez wiedzy konsumentów oraz bez wcześniejszej weryfikacji ich zdolności kredytowej.

Mimo zaniechania powyższych praktyk, firma nie postępowała w pełni uczciwie względem konsumentów i dalej dopuszczała się kolejnych bezprawnych działań, polegających na żądaniu od konsumentów, których umowy rozwiązała z uwagi na nieterminową spłatę zadłużenia, pokrycia kosztów związanych z udzielonymi pożyczkami z tytułu wynagrodzenia za okres po rozwiązaniu umów.

-Za bezprawne, sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające obowiązki informacyjne działania Prezes UOKiK nałożył na Profi Credit Polska karę ponad 4 mln zł oraz zobowiązał ją do usunięcia skutków zakwestionowanych praktyk. Spółka zobowiązana została również do publikacji oświadczenia na swojej stronie internetowej, informującego o decyzji organu ochrony konsumentów.

Szczegóły sprawdź w decyzji Prezesa UOKiK. Decyzja jest nieprawomocna. Spółce przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Konsumencie, pamiętaj, że możesz się powołać na prawomocną decyzję Prezesa Urzędu, gdy będziesz dochodził swoich praw w sądzie.

Źródło: www.uokik.gov.pl

Opublikował(a): Justyna Rymarz Data publikacji: 19-01-2021 12:37
Modyfikował(a): Justyna Rymarz Data modyfikacji: 19-01-2021 12:37
scroll

NA SKRÓTY

Prev