Logo facebook
21 maja 2024
Jana, Moniki, Wiktora
9 °C
scroll
Widok z Pasterki na Szczeliniec

Ostatnia sesja VI kadencji Rady Powiatu Kłodzkiego

Ostatnia sesja Rady Powiatu Kłodzkiego była okazją do posumowań oraz podziękowań, w związku z czym na sali obrad pojawiło się wielu zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się Maciej Awiżeń, Wojewoda Dolnośląski, Przemysław Kuklis, Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój, dyrektorzy jednostek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki, przedstawiciele służb, inspekcji i straży oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego. Zanim jednak rozpoczęła się uroczysta część sesji, radni przyjęli jednogłośnie uchwały w sprawie:

- zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2024 rok,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,

- przekształcenia Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku poprzez zmianę jej siedziby,

- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Międzylesie, Gminy Radków, Gminy Stronie Śląskie, Gminy Bystrzyca Kłodzka, Gminy Nowa Ruda, Gminy Kłodzko, Gminy Lądek- Zdrój.

Uroczysta część rozpoczęła się od podsumowania mijającej kadencji przez Zbigniewa Łopusiewicza, Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego. W trakcie przeszło 5 lat odbyło się 70 sesji, podczas których radni przyjęli 640 uchwał, tym 93 akty prawa miejscowego oraz 13 stanowisk. Następnie podziękował Zarządowi Powiatu Kłodzkiego, dyrektorom jednostek Powiatu Kłodzkiego, przedstawicielom służb, inspekcji i straży oraz pracownicom Biura Rady Powiatu Kłodzkiego oraz wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego za współpracę. Szczególne podziękowania skierował do Radnych Powiatu Kłodzkiego za konstruktywne działania na rzecz powiatu kłodzkiego, a tym, którzy w nadchodzącej kadencji będą kontynuować pracę w samorządzie powiatowym pogratulował reelekcji.

Po wystąpieniu Zbigniewa Łopusiewicza głos zabrała Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, Starosta Kłodzki. Podobnie jak przedmówca podziękowała wszystkim za współpracę i wkład w rozwój powiatu kłodzkiego, zaznaczając trudy mijającej kadencji, w trakcie której wybuchła pandemia Covid-19. Radnym podziękował również Maciej Awiżeń.

Każdemu z nich, a także Henryce Popiel, Skarbnik Powiatu Kłodzkiego, Grzegorzowi Gredysowi, Sekretarzowi powiatu Kłodzkiego dyrektorom jednostek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki, przedstawicielom służb, inspekcji i straży oraz dyrektorom wydziałów Starostwa Powiatowego i radcom prawnym wręczono pamiątkowe podziękowania, dyplomy i róże. Na osłodę, że były to ostatnie obrady VI kadencji Rady Powiatu Kłodzkiego na salę obrad wjechał trzypiętrowy tort z herbem powiatu.

Skład Rady Powiatu Kłodzkiego VI kadencji:

AWIŻEŃ Maciej - mandat radnego wygasł 21 grudnia 2023 r., składu rady nie uzupełniono, zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego.

BICZ Waldemar

BORCZ Mariusz

CISAKOWSKI Michał

DUMA Robert

HECHT Jacek

JĘDRZEJEWSKA-SKRZYPCZYK Małgorzata

KANECKA Małgorzata

KARWOWSKI Sławomir

KOŁT Józef

KOŚCIUK Anetta po wygaśnięciu mandatu po I sesji na miejsce radnej 12 grudnia 2018 r. wstąpiła PISZKO Anita

KUZAK Grzegorz

ŁĄCKI Adam

ŁOPUSIEWICZ Zbigniew

MANDRYK-KRYNIECKA Agnieszka

MARCHEWKA Piotr

MAZURKIEWICZ Marek

NIEBIESZCZAŃSKI Ryszard

NOWICKI Tomasz

PANTERAŁKA Urszula po wygaśnięciu mandatu po I sesji na miejsce radnej 12 grudnia 2018 r. wstąpiła PTAK Ewelina

PRZYBYŁ Jarosław

SZAFRAN Paweł

ŚLIWIŃSKA Krystyna

WALSZCZYK Joanna

WOLAN-NIEMCZYK Renata po wygaśnięciu mandatu 1 lipca 2021 r. na miejsce radnej 31 sierpnia 2021 r. wstąpiła WALKIEWICZ Jolanta

ZATOKA Borysław

ZIELIŃSKI Tadeusz

 

Opublikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data publikacji: 24-04-2024 15:08
Modyfikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data modyfikacji: 24-04-2024 15:09
scroll

NA SKRÓTY

Prev