Logo facebook
21 maja 2024
Jana, Moniki, Wiktora
9 °C
scroll
widok z Narożnika

Okrągły Stół ds. Pożytku

Zaproszenie dla dolnośląskich społeczników i przedstawicieli samorządów do wzięcia udziału w Okrągłym Stole ds. Pożytku Publicznego!

Idea Okrągłych Stołów została zainicjowana wspólnie przez Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego i Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS. Celem jest zebranie oczekiwań ze strony organizacji pozarządowych, ale także ze strony administracji publicznej, w jaki sposób zmienić przepisy prawne aby były one jak najbardziej przyjazne społecznikom i stanowiły impuls do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pomysł Okrągłych Stołów ma służyć powstaniu pakietu zmian ustawowych pod hasłem Konstytucji dla społeczeństwa obywatelskiego.

Chcemy rozmawiać o Konstytucji dla społeczeństwa obywatelskiego:
1) zmniejszeniu obowiązków formalnych w prowadzeniu działalności organizacji,
2) przemodelowaniu form prawnych organizacji (małe, duże organizacje, fundacje, związki dla wszystkich organizacji, stowarzyszenia zwykłe) oraz odróżnieniu organizacji pozarządowej (nie dla zysku) od organizacji samorządowej, biznesowej itp.,
3) zmianach dotyczących mechanizmu 1,5%,
4) pełnym zwolnieniu organizacji z podatku dochodowego od osób prawnych,
5) powierzaniu, a nie wspieraniu zlecania zadań publicznych,
6) ujednoliceniu trybów zlecania zadań (ustawa o sporcie, o zdrowiu itd.),
7) powszechniejszym stosowaniu przez administrację publiczną wieloletnich umów
na realizację zadań publicznych,
8) określeniu ustawowym minimalnej procentowo kwoty budżetu JST na realizację zadań publicznych,
9) wprowadzeniu rozliczania realizacji zadań publicznych przez rezultaty,
10) konkursach grantowych na wspieranie sektora obywatelskiego (dla federacji, organizacji wspierających, inkubatorów),
11) ułatwieniach dla organizacji prowadzących działalność w szkołach,
12) zasadzie, że administracja publiczna przekazuje realizację usług społecznych w pierwszej kolejności NGO,
13) uproszczeniach sprawozdawczości organizacji (z realizacji zadań, finansowej itd.),
14) organizacjach nie rozliczających się z realizacji zadań publicznych,
15) wzmocnienie dialogu – powołanie Rady Dialogu Obywatelskiego na poziomie krajowym oraz wojewódzkim,
16) reprezentatywności III sektora i formalnego umocowaniu federacji/związków NGO,
17) rozwoju wolontariatu, szczególnie młodzieżowego, pracowniczego oraz o współpracy
z przedsiębiorcami,
18) uproszczeniu form prowadzenia księgowości przez organizacje oraz elektronicznych fakturach,
19) podniesieniu kwoty z umów zleceń objętych ryczałtowych podatkiem dochodowym,
20) rozwoju przedsiębiorczości NGO – ekonomii społecznej, podatku VAT itd.,
21) cenach energii, gazu dla NGO.

 

Dolnośląski Okrągły Stół ds. Pożytku Publicznego odbędzie się 7 maja o godz. 11:00 w Centrum na Przedmieściu, przy ul. Prądzyńskiego 39A we Wrocławiu.
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/TuxQT6kNCTcy9aBS7
Zaproszenie oraz program spotkania dostępne tutaj 


Dolnośląski Okrągły Stół ds. Pożytku Publicznego organizowany jest przez:
Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego;
Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS.

w partnerstwie z:
Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych;
Dolnośląską Radą Działalności Pożytku Publicznego;
Ogólnopolską Federacją organizacji Pozarządowych OFOP
Polską Radą Organizacji Młodzieżowych PROM.

Patronat honorowy:
Pani Agnieszka Buczyńska, Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego;
Pan Maciej Awiżeń, Wojewoda Dolnośląski.

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 25-04-2024 08:57
scroll

NA SKRÓTY

Prev