Logo facebook
14 czerwca 2024
Bazylego, Elizy, Justyny
17 °C
scroll
Szczeliniec

TajemniCE znaku CE

CE to deklaracja producenta, że produkt spełnia wymagania unijne. Możesz domniemywać, że towar jest bezpieczny.

Powinien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny i trwały. Znajdziesz go bezpośrednio na produkcie, opakowaniu lub etykiecie.

Znak CE muszą mieć m.in. zabawki, elektronarzędzia, urządzenia elektryczne przeznaczone na rynki państw UE.

Znak CE jest prawnie chroniony. Nie można oznaczać nim dowolnych produktów ani modyfikować go w żaden sposób.

Przykłady produktów, które nie podlegają oznakowaniu CE: wózki dla dzieci, drabiny, meble, obuwie.

 

Kara grzywny za :

- umieszczanie znaku CE na produkcie niespełniającym wymagań

- umieszczanie znaku podobnego do CE

- bezzasadne umieszczanie znaku CE na produkcie, na którym nie powinien się znaleźć.

To wykroczenia!

 

Inspekcja Handlowa sprawdza m.in.:

- czy została sporządzona deklaracja zgodności, a na produkcie został umieszczony znak CE zgodny ze wzorem rozporządzenia (WE) 765/2008,

- dokumentację techniczna potwierdzającą spełnienie wymagań,

- oznakowanie produktu np.: danymi producenta/importera,

- ostrzeżenia i instrukcje dołączone do produktu.

 

Kupujesz zabawki, oświetlenie, kosiarkę? - Sprawdź czy mają znak CE.

Widzisz nieprawidłowości w oznakowaniu? - Zgłoś je Inspekcji Handlowej.

 

Źródło: www.uokik.gov.pl

 

Opublikował(a): Justyna Rymarz Data publikacji: 22-05-2024 09:48
Modyfikował(a): Justyna Rymarz Data modyfikacji: 22-05-2024 09:48
scroll

NA SKRÓTY

Prev