Logo facebook
14 czerwca 2024
Bazylego, Elizy, Justyny
18 °C
scroll
widok z Narożnika

Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku otrzymało dotację

Kwota przyznanej dotacji wynosi 250 000 zł i przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji szkoleń i zakup narzędzi dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z zakresu profesjonalnego wielowymiarowego testu umożliwiającego obserwację autyzmu, tj. ADOS-2.

W dniu 21 marca 2024 r. podczas sejmiku Województwa Dolnośląskiego została podjęta uchwała nr LXVIII/1451/24 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych na Dolnym Śląsku. Zgodnie z zapisami ww. uchwały wartość pomocy finansowej dla Powiatu Kłodzkiego na wsparcie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych wynosi 120 000 zł; przeznaczona ma być w szczególności na:

  1. Udzielanie dzieciom, młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  2. Realizację szczegółowych zadań wynikających z przepisów dotyczących zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  3. Doposażenie poradni, w tym zakup narzędzi diagnostycznych i sprzętu diagnostycznego,
  4. Bieżące funkcjonowanie poradni.

 

 

Opublikował(a): Marcin Jastrząb Data publikacji: 22-05-2024 11:27
Modyfikował(a): Marcin Jastrząb Data modyfikacji: 22-05-2024 11:28
scroll

NA SKRÓTY

Prev