Logo facebook
14 czerwca 2024
Bazylego, Elizy, Justyny
17 °C
scroll
widok ze Szczelińca

ZREALIZOWNE !!!

„Budowa nowego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie”

Wartość zadania: 121 401,00 zł, z czego:

- 72 950,40 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

- 48 450,60 zł Powiat Kłodzki

 

Wykonawca robót: DAR-KOP Firma Usługowo Handlowa Dariusz Chrobociński z siedzibą: ul. Wiejska 59 57-420 Wambierzyce

Umowa nr 26/ZDP/2023 z dnia 07.12.2023 r.

Wartość: 118 941,00 zł

Termin: 07.05.2024 r.

 

Nadzór inwestorski w branży elektrycznej TANGO PROJEKT Przemysław Chomik ul. Słoneczna 2/1 57-400 Nowa Ruda

Umowa nr 01/IN/2023 z dn. 07.12.2023 r.

Wartość: 2 460,00 zł

 

Zakres zadania polegał na wykonaniu w ciągu drogi powiatowej nr 3312D ul. Radkowska w Nowej Rudzie nowego przejścia dla pieszych, przez oznaczenie nawierzchni jezdni technologią grubowarstwową w kolorystyce biało czerwonej z nowym oznakowaniem pionowym. Po obu stronach przejścia wykonano nową drogę dla pieszych wraz z włączeniem do istniejącego chodnika. Zastosowane zostały rampy krawężnikowe jako dojścia przy zejściach i system płytek fakturowych w kolorystyce żółtej z wypustkami typu "STOP". Wykonano nowe oświetlenie przejścia przez budowę 2 szt. punktów oświetleniowych z asymetryczną optyką prawą.

Głównym celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

 

Opublikował(a): Marcin Jastrząb Data publikacji: 23-05-2024 15:23
Modyfikował(a): Marcin Jastrząb Data modyfikacji: 23-05-2024 15:25
scroll

NA SKRÓTY

Prev