Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karty opisu usług - Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa

PDFZPAiB-1 WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO I UDZIELENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ.pdf (199,16KB)
PDFZPAiB-2 WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE UDZIELENIA POZOWLENIA NA ROZBIÓRKĘ.pdf (207,07KB)
PDFZPAiB-3 WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE PRZENIESIENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ.pdf (163,26KB)
PDFZPAiB-4 WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE ZMIANY POZWOLENIA NA BUDOWĘ.pdf (172,10KB)
PDFZPAiB-5 PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA BUDOWY I ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ.pdf (205,85KB)
PDFZPAiB-6 PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWALNEGO.pdf (166,87KB)
PDFZPAiB-7 PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.pdf (205,97KB)
PDFZPAiB-8 WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALU.pdf (195,04KB)
PDFZPAiB-9 UDZIELENIE ZGODY NA ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH.pdf (161,40KB)
PDFZPAiB-10 WYDANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI (BUDYNKU, LOKALU) CELEM WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.pdf (203,06KB)
PDFZPAiB-11 PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA BUDOWY, PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO.pdf (246,26KB)
PDFZPAiB-12 WYDANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.pdf (221,89KB)