Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karty opisu usług - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

PDFGKiK - 1 -Wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów i budynków.doc.pdf (190,23KB)
PDFGKiK - 2 -Przeprowadzenie gleboznawczeja klasyfikacji gruntów.pdf (212,73KB)
PDFGKiK - 3 -Zmiana danych w operacie ewidencji gruntów i budynków.pdf (210,32KB)
PDFGKiK - 4 - Wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów.pdf (192,03KB)
PDFGKiK - 5 -Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodez. i kartogr.pdf (192,85KB)
PDFGKiK - 6 -Udostępnianie rejestru cen nieruchomości.pdf (192,54KB)