Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karty opisu usług - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

PDFOŚR-1 - Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów rosnących na gruntach będących własnością gminy.pdf (137,77KB)

PDFOŚR-2 - Wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców.pdf (113,43KB)
PDFOŚR-3 - Wydawanie kart wędkarskich.pdf (118,50KB)

PDFOŚR-4 - Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej.pdf (114,09KB)

PDFOŚR-5 - Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.pdf (118,90KB)

PDFOŚR-6 - Ustalenie kierunków rekultywacji gruntów zdegradowanych.pdf (114,01KB)
PDFOŚR-7 - Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów.pdf (139,96KB)
PDFOŚR-8 - Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.pdf (140,76KB)
PDFOŚR-9 - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.pdf (118,39KB)
PDFOŚR-10 - Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu.pdf (105,58KB)
PDFOŚR-11 - Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.pdf (112,13KB)
PDFOŚR-12 - Wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu, bądź decyzją art. 19 Ust. 3 Ustawy o lasach.pdf (115,38KB)

PDFOŚR-13 - Wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.pdf (131,29KB)
PDFOŚR-14 - Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza.pdf (125,42KB)
PDFOŚR-15 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.pdf (115,70KB)
PDFOŚR-16 - Udzielanie pozwoleń zintegrowanych.pdf (128,05KB)
PDFOŚR-17 - Składanie oświadczenia o zakazie wykonywanie polowania.pdf (110,62KB)
PDFOŚR-18 - Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m..pdf (122,63KB)