Logo facebook
14 lipca 2024
Kamili, Kamila, Marcelego
24 °C
scroll
Nowa Ruda. Basen

Wybory do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego

Harmonogram

  1. 24.06.2024 – 14.07.2024 – nabór kandydatów na członków Rady
  2. 15.07.2024 – 26.07.2024 – ocena formalna zgłoszonych kandydatów
  3. 29.07.2024 – 06.08.2024 – uzupełnienie braków formalnych w zgłoszeniach kandydatów;
  4. 02.09.2024 – 22.09.2024 – głosowania na kandydatów;
  5. 23.09.2024 – 04.10.2024 – weryfikacja formalna i przeliczenie głosów.  

Link do strony BIP: https://bip.dolnyslask.pl/m,2708,rada-seniorow-wojewodztwa-dolnoslaskiego.html

Link do pobrania dokumentów: https://bip.dolnyslask.pl/m,2712,do-pobrania.html

Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata wraz z oświadczeniem kandydata należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu o otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na Członka w jeden z trzech sposobów:

1) osobiście pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kancelaria Sejmiku, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem „Rada Seniorów Województwa Dolnośląskiego”;

2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kancelaria Sejmiku, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem „Rada Seniorów Województwa Dolnośląskiego”;

3) w wersji elektronicznej w postaci pliku przesłanego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na platformie ePUAP. Karta zgłoszenia kandydata powinna zostać podpisana podpisem elektronicznym przez osobę składającą, a w przypadku Podmiotu osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu zgodnie z KRS lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danego podmiotu. Oświadczenie kandydata powinno zostać podpisane podpisem elektronicznym przez kandydata.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów w wersji papierowej (w sposób określony w ust. 5 pkt 1 i 2) decyduje data wpływu do Kancelarii Sejmiku.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów w wersji elektronicznej (w sposób określony w ust. 5 pkt 3) decyduje data wpływu przez e-PUAP na elektroniczną skrzynkę Urzędu.

W sprawach dotyczących wyborów proszę kontaktować się z Kancelarią Sejmiku.

  1. Agnieszka Pasternak – Trzeciak, tel. 71 340 62 24, e mail:
  2. Aleksandra Misztak, tel. 71 340 64 28 e mail;  

PDFInstrukcja wypełnienia oświadczenia kandydata.pdf (144,24KB)

DOCXzal._1_do_Statutu_Rady_Seniorow_Wojewodztwa_Dolnoslaskiego.docx (19,61KB)

DOCzal.2__do_statutu_Karta_zgloszenia_Kandydata.doc (83,50KB)

PDFInstrukcja wypełnienia karty zgłoszenia Kandydata.pdf (195,36KB)

PDFUchwała.pdf (483,77KB)

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 19-06-2024 13:23
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 19-06-2024 13:29
scroll

NA SKRÓTY

Prev