Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przyjmowaniem, analizą, przekazywaniem do właściwych organów i instytucji oraz publikacją oświadczeń majątkowych (116,00KB)
 

 • Maciej Bielas

  dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku
  Data publikacji: 02-10-2023 08:35
 • Anetta Witkowska

  dyrektor Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju
  Data publikacji: 22-09-2023 12:20
 • Joanna Zachariasz

  dyrektor Zespołu Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego „Wspólnota Dziecięca Gromadka” w Nowej Rudzie
  Data publikacji: 05-12-2022 12:31
 • Anna Olak

  dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku
  Data publikacji: 04-10-2022 08:39
 • Dagmara Szymańska

  dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kłodzku
  Data publikacji: 06-09-2022 08:29
 • Monika Kotuła

  dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku
  Data publikacji: 27-06-2022 12:11
 • Marcin Klimaszewski

  dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
  Data publikacji: 13-09-2021 11:38
 • Rafał Olecha

  dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku
  Data publikacji: 27-04-2021 11:25
 • Robert Zynkowski

  dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie
  Data publikacji: 19-04-2021 09:57
 • Dorota Łakucewicz

  dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej
  Data publikacji: 23-04-2021 13:45