Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze i druki - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

DOCWniosek o przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.doc (29,50KB)
DOCWniosek o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.doc (28,50KB)
DOCWniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym.doc (30,50KB)

DOCXWniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym w trybie art. 198g ugn.docx (18,02KB)
DOCWniosek o zwrot działki dożywotniego użytkowania.doc (33,50KB)
DOCWniosek o zwrot działki, na której znajdują się zabudowania mieszkalne i gospodarcze stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności (działka siedliskowa).doc (31,00KB)