Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Formularze i druki - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

PDFOświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwolania.pdf (97,83KB)

DOCXOświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwolania.docx (13,72KB)

PDFWniosek o wydanie legitymacji os. niepełnosprawnej.pdf (200,04KB)

PDFWniosek o wydanie karty parkingowej.pdf (300,02KB)

PDFWniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. osób do 16 r.ż)..pdf (213,66KB)

DOCWniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dot. osób do 16 r.ż)..doc (60,00KB)

PDFWniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dot. osób powyżej 16 roku życia).pdf (190,69KB)

DOCWniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dot. osób powyżej 16 roku życia).doc (63,00KB)

DOCZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.doc (40,00KB)

PDFZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.pdf (99,78KB)

DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA.docx (17,92KB)

PDFSkala Barthel.pdf (134,29KB)

PDFSkala Lovett.pdf (97,54KB)

DOCOświadczenie o utracie lub zniszczeniu karty parkingowej.doc (33,50KB)

PDFSkala MMSE.pdf (230,28KB)