Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne - 2021 rok

PDF1. Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.04.2021 r. dotyczące oceny działania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej.pdf (1,45MB)
PDF2WYSTĄ1.PDF (161,18KB)
PDF3. Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2022 r. w zakresie kontroli gospodarki finansowej Powiatu.pdf (245,05KB)
PDF4. Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.11.2021 r. z zakresu zarządzania ruchem na drogach dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Kłodzki.pdf (470,63KB)
PDF5. Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnai 16.11.2021 r. w sprawie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych.pdf (455,29KB)
PDF6. Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.10.2021 r. w sprawie realizacji projektu pn. Remont drogi powiatowej nr 3293D w Roszycach na długości 1.257 km.pdf (254,06KB)
PDF7. Wystąpienie pokontrolne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 23.02.2022 r. z zakresu postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kłodzkiego.pdf (818,34KB)