Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 10 lutego 2021 roku

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

zawiadamia, że w dniu 10 lutego 2021 roku, o godz. 10.00

odbędzie się II nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

Ponadto, na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.), Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego zarządza obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek obrad II sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wsparcia branży turystycznej w Powiecie Kłodzkim w związku z epidemią COVID-19 (druk nr II/1).
  4. Zamknięcie obrad II nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

( - )

Zbigniew Łopusiewicz