Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Rewizyjna

Skład komisji:

1.    Bartczak Stanisław
2.    Kręcichwost Czesław - Wiceprzewodniczący Komisji (od 27.05.2024r.)
3.    Mazurkiewicz Paweł
4.    Piotrowicz Zbigniew
5.    Przybył Jarosław – Przewodniczący Komisji (od 20.05.2024r.)

Zadania komisji określa § 43 - 49 Statutu Powiatu Kłodzkiego.