Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Budżetu i Finansów

Skład komisji:

1.Cisakowski Michał
2.Duma Robert
3.Jung Grzegorz
4.Kanecka Małgorzata
5.Kłonowski Dariusz
6.Kręcichwost Czesław - Przewodniczący Komisji (od 20.05.2024r.)
7.Łopusiewicz Zbigniew
8.Marchewka Piotr
9.Mazurkiewicz Marek
10.Październiak Beata
11.Rusinek Krzysztof

Zadania komisji określa §33 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego.